Od 1 października pracownicy i doktoranci UW i WUM mogą ubiegać się o dotacje – do 10 tys. zł – na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. Mikrogranty mogą być wykorzystane m.in. na krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o zewnętrzny grant oraz pokrycie kosztów udziału w konferencjach czy seminariach.

Naukowcy i doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą ubiegać się o mikrogranty, które pomogą im pozyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych – m.in. NCN, NCBiR, MNiSW i Horyzontu 2020 – na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć.

 

Wysokość mikrograntu będzie ustalana indywidualnie. Nie powinna przekraczać kwoty 10 tys. zł. Naukowcy mogą ubiegać się o uniwersyteckie dofinansowanie raz na 12 miesięcy (decyduje data rozliczenia projektu). Wsparcie finansowe może być przyznawane przez maksymalnie 9 miesięcy.

 

Przykłady wykorzystania mikrograntów:

  • krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych,
  • udział w konferencjach międzynarodowych (pod warunkiem przyjęcia referatu i przygotowania kwerendy bibliotecznej),
  • zaproszenie na UW uznanego międzynarodowo badacza,
  • badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych,
  • pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego, który zostanie skierowany do opublikowania w czasopiśmie z IF.

Aby móc uzyskać mikrogrant, należy złożyć wniosek, w którym będą zawarte informacje m.in. o dorobku naukowym ubiegających się o dotację, plan, harmonogram oraz planowane nakłady finansowe.

 

Pracownicy Biura Obsługi Badań UW i Biura Wspierania Realizacji Projektów WUM będą sprawdzać dokumenty pod względem formalnym. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez prorektorów ds. naukowych UW i WUM.

 

Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej będą rozliczane w Biurze Obsługi Badań UW (w części finansowanej przez UW) oraz w Biurze Wspierania Realizacji Projektów WUM (w części finansowanej przez WUM).

 

Wnioski będą przyjmowane od 1 października. Należy je wysyłać na adres prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl.

 

Pytania dotyczące wniosków należy kierować na adres prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl lub telefonicznie 22 55 20 350.

 

Więcej informacji o mikrograntach znajduje się na stronie Biura Obsługi Badań.

Mikrogranty to kolejny przykład współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W styczniu obie uczelnie podpisały umowę dotyczącą programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci UW i WUM mogą zapisywać się na przedmioty na uczelni partnerskiej. Pierwsze zajęcia odbyły się w semestrze letnim. Uczelnie rozważają też możliwość współpracy w zakresie wspólnego nauczania języków obcych oraz konkretnych kierunków studiów. Uniwersytecki inkubator przygotował specjalną ofertę dla studentów WUM. UW i WUM chcą rozwijać również wspólne projekty naukowe. Badacze obu uczelni kilkukrotnie spotkali się, aby porozmawiać na temat zagadnień, które mogłyby być realizowane we współpracy z drugą uczelnią. Więcej informacji o spotkaniach >>