Program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów” jest skierowany do doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na drugim roku studiów. Stypendyści przez dwa lata będą otrzymywać po 2 tys. zł miesięcznie.

Celem programu jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą. Przez dwa lata – od października 2018 do września 2020 roku – comiesięcznie stypendium wynoszące 2 tys. zł będzie otrzymywało 50 osób wyłonionych w konkursie. Jeżeli stypendysta uzyska stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 roku, otrzyma dodatkowo 12 tys. zł.

 

W ciągu dwóch lat trwania programu stypendysta musi wziąć udział w wyjazdach naukowych trwających przynajmniej 8 tygodni, dwóch szkołach letnich oraz wybranych zajęciach OGUN dla doktorantów, a także wygłosić referat podczas międzynarodowej konferencji naukowej i uzyskać stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 roku.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 10 września 2018 roku złożyć komplet dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej (wniosek konkursowy, opinię eksperta, opinię promotora) w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

 

Regulamin programu, zasady rekrutacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie programu ZIP.

 

Szczegółowe informacje: stypendia.zip@uw.edu.pl