Na Uniwersytecie Warszawskim została uruchomiona wyszukiwarka ofert wyjazdowych dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, którzy chcą skorzystać z programów obsługiwanych przez uniwersyteckie biura: Współpracy z Zagranicą, Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań.

Z nowego serwisu informacyjnego mogą skorzystać studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, którzy są zainteresowani wyjazdem na uczelnię zagraniczną lub przyjazdem na Uniwersytet Warszawski. Narzędzie zostało stworzone również z myślą o kierownikach jednostek, aby pomóc im w umiędzynarodowieniu działalności badawczej i edukacyjnej.

Wyszukiwarka umożliwia sortowanie ofert według różnych kategorii, m.in. adresatów, ofert wyjazdowych/przyjazdowych, mobilności badawczej/edukacyjnej.

 

Serwis „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW” jest częścią realizacji założeń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, które wprowadzają instytucje posługujące się logo „HR Excellence in Research”. W lipcu 2016 roku Komisja Europejska przyznała logo Uniwersytetowi Warszawskiemu (więcej informacji).

 

Szczegółowe informacje >>