ShanghaiRanking Consultancy ogłosiła tegoroczne dziedzinowe zestawienie uniwersytetów. Na listach rankingowych znalazło się dziesięć dyscyplin naukowych prowadzonych na UW.

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest od 2009 roku. W najnowszym zestawieniu znalazło się 10 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Najwyższe miejsca (51-75) zajęły matematyka i fizyka. To awans UW, który w zeszłym roku znajdował się pod tym względem na pozycjach, odpowiednio: 101-150 oraz 151-200.

 

W tegorocznym szanghajskim rankingu dziedzinowym znalazło się też osiem innych dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Są wśród nich:

 

  • politologia: miejsca 201-300,
  • ekologia: miejsca 301-400,
  • psychologia: miejsca 301-400,
  • ekonomia: miejsca 301-400
  • inżynieria komputerowa: miejsca 301-400,
  • chemia: miejsca 401-500,
  • nauki o Ziemi: miejsca 401-500,
  • inżynieria materiałowa: 401-500.

 

GRAS to międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich nauki przyrodnicze, społeczne oraz medyczne, inżynieria, jak również nauki o życiu.

 

W tym roku notowanych było ponad 4000 jednostek z całego świata. Najwięcej czołowych pozycji zajęły uniwersytety amerykańskie, z których najlepszy jest Uniwersytet Harvarda.

 

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników. Wpływ na pozycję danej uczelni ma liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

 

Pełna lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej shanghairanking.com.