W 2020 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się m.in. wybory rektora i członków Senatu uczelni na kadencję 2020-2024.

Wyniki głosowania zasadniczego na rektora UW

Kolegium Elektorów UW, podczas zebrania wyborczego 17 czerwca, wybrało rektora uniwersytetu na kadencję 2020-2024. Funkcję rektora przez kolejne 4 lata będzie sprawował prof. Alojzy Z. Nowak, który otrzymał 208 głosów elektorskich. W wyborach kandydowały 3 osoby – oprócz prof. Nowaka, także prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki.

 

Więcej informacji >>

 

17 i 29 czerwca Kolegium Elektorów wybierało także członków Senatu UW w kadencji 2020-2024. Informacje na ten temat dostępne są na tej stronie oraz na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Ważne terminy

12 listopada 2019 Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych (pdf). Została ona zmieniona uchwałą UKW nr 38 z 17 marca 2020 (pdf).

 

do 31 stycznia – Rada Uczelni prowadziła otwarty nabór kandydatów na rektora

do 17 lutego – wybory członków Kolegium Elektorów

3 marca – pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów – głosowanie indykacyjne w celu wskazania kandydatów na rektora

do 6 marca – zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu

do 11 marca – zgłoszenie Senatowi przez Radę Uczelni kandydatów na rektora

16 marca – spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu (odwołane)

Zgodnie z uchwałą nr 37 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2020 r. wprowadzono możliwość innego sposobu prezentacji kandydatów do Senatu i kierowania do nich pytań.

18 marca – posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na rektora (odwołane)

 

Terminy czynności wyborczych zmienione uchwałą UKW nr 38 z 17 marca 2020 r.:

do 20 maja – posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na rektora (informacja poniżej w części: Wybory zasadnicze)

do 22 maja – rejestracja przez UKW kandydatów na rektora

25 maja – spotkanie z kandydatami na rektora organizowane przez UKW

17 czerwca – wybór rektora i członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu

29 czerwca – kolejne tury głosowań na członków Senatu

do 30 czerwca – wybór członków Senatu na wydziałach

do 31 sierpnia – zakończenie procedur związanych z wyłonieniem kandydatów na dziekana

 

Kolegium Elektorów

Rektor uczelni jest wybierany przez Kolegium Elektorów. Członkowie Kolegium Elektorów to reprezentanci wszystkich grup społeczności akademickiej – nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Regulamin Kolegium Elektorów (Uchwała nr 16 UKW z 14 stycznia 2020, pdf)

 

7 stycznia 2020 Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) ustaliła podział na okręgi wyborcze (uchwała 1, uchwała 2) i liczbę elektorów (uchwała) Uniwersytetu w kadencji 2020-2024. Zgodnie z uchwałą UKW Kolegium Elektorów będzie liczyć 389 członków: 311 reprezentujących pracowników Uniwersytetu, 5 wybranych spośród doktorantów i 73 reprezentantów studentów.

 

Elektorów wybierała oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym. Wybory członków Kolegium Elektorów zakończyły się 17 lutego. 18 lutego Uczelniana Komisja wyborcza opublikowała nazwiska osób, które zostały wybrane.

 

Wybory rektora

Kandydatów na rektora zgłaszają:

 

  • Rada Uczelni,
  • elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym.

 

Wyniki głosowania indykacyjnego

3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. Jego członkowie wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024:

 

– prof. Alojzego Z. Nowaka, www: http://alojzynowak.pl, Twitter: https://twitter.com/AlojzyZNowak

– prof. Pawła Strzeleckiego, www: https://www.pawelstrzelecki.pl, Twitter: https://twitter.com/Pawe1Strze1ecki

– prof. Andrzeja Tarleckiego, www: https://tarlecki.pl, Twitter: https://twitter.com/AndrzejTarlecki

 

Więcej informacji >>

 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą UW, kandydaci mieli trzy dni od daty głosowania na złożenie pisemnej zgody na kandydowanie i objęcie urzędu w razie wygranej. Wszyscy kandydaci takie oświadczenia złożyli.

 

Więcej informacji >>

 

Kandydaci Rady Uczelni

Rada Uczelni do 31 stycznia przyjmowała zgłoszenia od kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rektora >>

Wybranych kandydatów przedstawiła 11 marca. Uchwała Rady została opublikowana w Monitorze.

 

Kandydaci rekomendowani przez Radę to:

– prof. Andrzej Tarlecki (wskazany również w głosowaniu indykacyjnym, informacja powyżej);

– prof. Aleksander Filip Żarnecki.

 

Rada napisała też list do członków społeczności akademickiej, w którym przedstawiła proces wyboru kandydatów wskazywanych przez Radę. 

 

Prof. Aleksander Filip Żarnecki nie złożył do UKW zgody na kandydowanie, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszych etapach wyborów. Ostateczna lista kandydatów na rektora pozostaje więc bez zmian w stosunku do wyników wyborów indykacyjnych.

 

Wybory zasadnicze

Kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Posiedzenie Senatu, na którym opiniowano kandydatury, odbyło się 20 maja. Senat wyraził opinię pozytywną w stosunku do jednego kandydata – prof. Andrzeja Tarleckiego (w głosowaniu wymagana była bezwzględna liczba głosów).

 

Wszystkie uchwały dostępne są w Monitorze UW.

 

Uchwała Senatu UW dotycząca wyrażenia opinii o kandydacie na rektora UW prof. Alojzym Z. Nowaku.

Uchwała Senatu dotycząca wyrażenia opinii o kandydacie na rektora UW prof. Pawle Strzeleckim.

Uchwała Senatu dotycząca wyrażenia opinii o kandydacie na rektora UW prof. Andrzeju Tarleckim.

 

Uchwała nr 45 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 21 maja 2020 roku w sprawie rejestracji kandydatów na rektora UW

Uchwała nr 46 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 2 czerwca 2020 roku w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

25 maja odbyła się debata kandydatów na rektora UW organizowana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

8 czerwca odbyła się debata kandydatów na rektora UW, którą organizują elektorzy z tej grupy społeczności akademickiej.

 

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 odbyło się 17 czerwca (uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej głosowanie zostało przełożone z 22 kwietnia, ze względu na sytuację epidemiczną). Początek zebrania elektorów i ogłoszenie wyników były transmitowane na stronie głównej Uniwersytetu. Głosowanie odbyło się w trybie stacjonarnym w pięciu lokalach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Więcej informacji >>

 

 

Wybory członków Senatu

Równolegle do wyborów rektora odbywają się wybory członków Senatu. Członkowie Senatu zostaną wybrani na wydziałach (wybory organizują wydziałowe komisje wyborcze) oraz przez Kolegium Elektorów (&39 Statutu UW >>).

 

Kandydatów na członków Senatu można było zgłaszać do UKW do 6 marca. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów reguluje uchwała UKW nr 25 z 16 stycznia (pdf).

 

17 marca Uczelniana Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Lista ich nazwisk stanowi załącznik do uchwały UKW nr 40 (pdf).

 

16 czerwca UKW określiła liczbę członków Senatu UW w kadencji 2020-2024 (uchwała nr 49, pdf).

17 czerwca Kolegium Elektorów wybrało rektora i 14 członków Senatu. Kolejni członkowie Senatu zostali wybrani w następnym głosowaniu, które odbyło się 29 czerwca.

Wyniki głosowania na członków Senatu kadencji 2020-2024 >>

 

List otwarty do wspólnoty akademickiej UW

 

 9 stycznia 2020 r. grupa pracowników UW opublikowała „List otwarty do wspólnoty akademickiej UW w sprawie nadchodzących wyborów Rektora: wyzwanie i odpowiedzialność” . W dokumencie pojawił się apel do kandydatów na stanowisko rektora UW: „wzywamy kandydatów na stanowisko Rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, przed którymi staje dziś nasza Uczelnia”. Apel poparło ok. 300 pracowników uczelni.

 

Materiały do dyskusji nadesłane w związku z apelem oraz odpowiedzi kandydatów dostępne są: tutaj.

Dodatkowe materiały

 

Schemat wyborów rektora UW w roku 2020

 

Różnice związane z wyłanianiem władz uczelni wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu UW

Źródło: Pismo uczelni „UW”