W 2020 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbywają się m.in. wybory rektora i członków Senatu uczelni na kadencję 2020-2024.

Ważne terminy

12 listopada 2019 Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych (pdf). Została ona zmieniona uchwałą UKW nr 38 z 17 marca 2020 (pdf).

 

do 31 stycznia – Rada Uczelni prowadziła otwarty nabór kandydatów na rektora

do 17 lutego – wybory członków Kolegium Elektorów

3 marca – pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów – głosowanie indykacyjne w celu wskazania kandydatów na rektora

do 6 marca – zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu

do 11 marca – zgłoszenie Senatowi przez Radę Uczelni kandydatów na rektora

16 marca – spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu (odwołane)

Zgodnie z uchwałą nr 37 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2020 r. wprowadzono możliwość innego sposobu prezentacji kandydatów do Senatu i kierowania do nich pytań.

18 marca – posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na rektora (odwołane)

 

Terminy czynności wyborczych zmienione uchwałą UKW nr 38 z 17 marca 2020 r.:

do 20 maja – posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na rektora

do 22 maja – rejestracja przez UKW kandydatów na rektora

25 maja – spotkanie z kandydatami na rektora organizowane przez UKW

17 czerwca – wybór rektora i członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu

do 30 czerwca – wybór członków Senatu na wydziałach

do 31 sierpnia – zakończenie procedur związanych z wyłonieniem kandydatów na dziekana

 

Kolegium Elektorów

Rektor uczelni jest wybierany przez Kolegium Elektorów. Członkowie Kolegium Elektorów to reprezentanci wszystkich grup społeczności akademickiej – nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Regulamin Kolegium Elektorów (Uchwała nr 16 UKW z 14 stycznia 2020, pdf)

 

7 stycznia 2020 Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) ustaliła podział na okręgi wyborcze (uchwała 1, uchwała 2) i liczbę elektorów (uchwała) Uniwersytetu w kadencji 2020-2024. Zgodnie z uchwałą UKW Kolegium Elektorów będzie liczyć 389 członków: 311 reprezentujących pracowników Uniwersytetu, 5 wybranych spośród doktorantów i 73 reprezentantów studentów.

 

Elektorów wybierała oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym. Wybory członków Kolegium Elektorów zakończyły się 17 lutego. 18 lutego Uczelniana Komisja wyborcza opublikowała nazwiska osób, które zostały wybrane.

 

Wybory rektora

Kandydatów na rektora zgłaszają:

 

  • Rada Uczelni,
  • elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym.

 

 

Wyniki głosowania indykacyjnego

3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. Jego członkowie wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024:

 

– prof. Alojzego Z. Nowaka, www: http://alojzynowak.pl, Twitter: https://twitter.com/AlojzyZNowak

– prof. Pawła Strzeleckiego, www: https://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/UW2020/, Twitter: https://twitter.com/Pawe1Strze1ecki

– prof. Andrzej Tarleckiego, www: https://tarlecki.pl, Twitter: https://twitter.com/AndrzejTarlecki

 

Więcej informacji >>

 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą UW, kandydaci mieli trzy dni od daty głosowania na złożenie pisemnej zgody na kandydowanie i objęcie urzędu w razie wygranej. Wszyscy kandydaci takie oświadczenia złożyli.

 

Więcej informacji >>

 

Kandydaci Rady Uczelni

Rada Uczelni do 31 stycznia przyjmowała zgłoszenia od kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rektora >>

Wybranych kandydatów przedstawiła 11 marca. Uchwała Rady została opublikowana w Monitorze.

 

Kandydaci rekomendowani przez Radę to:

– prof. Andrzej Tarlecki (wskazany również w głosowaniu indykacyjnym, informacja powyżej);

– prof. Aleksander Filip Żarnecki.

 

Rada napisała też list do członków społeczności akademickiej, w którym przedstawiła proces wyboru kandydatów wskazywanych przez Radę. 

 

Prof. Aleksander Filip Żarnecki nie złożył do UKW zgody na kandydowanie, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszych etapach wyborów. Ostateczna lista kandydatów na rektora pozostaje więc bez zmian w stosunku do wyników wyborów indykacyjnych.

 

Wybory zasadnicze

Kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 zaplanowane jest na 17 czerwca (uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej głosowanie zostało przełożone z 22 kwietnia, ze względu na sytuację epidemiczną).

 

Wybory członków Senatu

Równolegle do wyborów rektora odbywają się wybory członków Senatu. Członkowie Senatu zostaną wybrani na wydziałach (wybory organizują wydziałowe komisje wyborcze) oraz przez Kolegium Elektorów (&39 Statutu UW >>).

 

Kandydatów na członków Senatu można było zgłaszać do UKW do 6 marca. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów reguluje uchwała UKW nr 25 z 16 stycznia (pdf). Wybór członków Senatu odbędzie się 17 czerwca.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatów na członków Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Lista ich nazwisk stanowi załącznik do uchwały UKW nr 40 z 17 marca (pdf). Zgodnie z nowym terminarzem wyborczym, 17 czerwca Kolegium Elektorów zbierze się, aby wybrać rektora i członków Senatu.

 

List otwarty do wspólnoty akademickiej UW

 

9 stycznia 2020 r. grupa pracowników UW opublikowała „List otwarty do wspólnoty akademickiej UW w sprawie nadchodzących wyborów Rektora: wyzwanie i odpowiedzialność” . W dokumencie pojawił się apel do kandydatów na stanowisko rektora UW: „wzywamy kandydatów na stanowisko Rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, przed którymi staje dziś nasza Uczelnia”. Apel poparło ok. 300 pracowników uczelni.

 

Materiały do dyskusji nadesłane w związku z apelem oraz odpowiedzi kandydatów dostępne są: tutaj.

Dodatkowe materiały

 

Schemat wyborów rektora UW w roku 2020

 

Różnice związane z wyłanianiem władz uczelni wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu UW

Źródło: Pismo uczelni „UW”