W 2020 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się m.in. wybory rektora i członków Senatu uczelni. Znane już są terminarz wyborczy oraz liczba elektorów, którzy wybiorą rektora uczelni na kadencję 2020-2024.
Uczelniana Komisja Wyborcza

Organizacją wyborów i nadzorem nad ich przebiegiem na Uniwersytecie zajmuje się Uczelniana Komisja Wyborcza. Do zadań UKW należy m.in. ustalenie terminarza czynności wyborczych, ustalenie okręgów wyborczych oraz liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej.

 

Przewodniczącym UKW w kadencji 2020-2024 jest prof. ucz. dr hab. Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji, a jego zastępcą prof. dr hab. Marek Bednarski z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

 

12 listopada 2019 UKW podjęła uchwałę w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych (pdf).

 

7 stycznia 2020 UKW ustaliła podział na okręgi wyborcze i liczbę elektorów Uniwersytetu w kadencji 2020-2024. Łącznie na wszystkich wydziałach i w okręgach wyborczych będzie 389 elektorów.

 

Uchwała nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024 (pdf) >>. Uchwała nr 19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024 (pdf) >>>

 

Uchwała nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 (pdf) >>

 

Kolegium Elektorów

Rektor uczelni jest wybierany przez Kolegium Elektorów.

 

Członkowie Kolegium Elektorów to reprezentanci wszystkich grup społeczności akademickiej – nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów.

 

Zgodnie z uchwałą UKW Kolegium Elektorów będzie liczyć 389 członków: 311 reprezentujących pracowników Uniwersytetu, 5 wybranych spośród doktorantów i 73 reprezentantów studentów.

 

Wybór elektorów ma się zakończyć do 17 lutego. Elektorów wybiera oddzielnie każda z grup społeczności akademickiej na wydziale lub w okręgu wyborczym (w przypadku osób niezatrudnionych na wydziale).

 

Obowiązek informowania o zebraniach wyborczych spoczywa na poszczególnych komisjach wyborczych, które zarządzają i przeprowadzają wybory. Informacje mają być podane „w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach” (por. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Warszawskiego, & 4. Harmonogram czynności wyborczych).

 

Regulamin Kolegium Elektorów (Uchwała nr 16 UKW z 14 stycznia 2020, pdf)

 

Wybory rektora

Kandydatów na rektora zgłaszają:

 

  • Rada uczelni,
  • elektorzy w tajnym głosowaniu indykacyjnym.

Rada uczelni do 31 stycznia przyjmuje zgłoszenia od kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rektora >>

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów odbędzie się 3 marca. Wtedy odbędzie się głosowanie indykacyjne. Na 30 marca zaplanowane jest spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. O tym, kto będzie kierować uczelnią w kadencji 2020-2024 dowiemy się 22 kwietnia.

Schemat wyborów rektora UW w roku 2020
Zainteresowanie kandydowaniem

Zainteresowanie kandydowaniem w wyborach na rektora w kadencji 2020-2024 wyrazili:

  • prof. Andrzej Tarlecki, prorektor UW ds. kadrowych i polityki finansowej,

Źródło: Twitter

 

  • prof. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW.

Źródło: Twitter

 

  • prof. Aleksander Filip Żarnecki, Wydział Fizyki

List do społeczności UW, 18 stycznia 2020 r.

 

Wybory członków Senatu

Równolegle do wyborów rektora będą się odbywały wybory członków Senatu. Członkowie Senatu zostaną wybrani na wydziałach (wybory organizują wydziałowe komisje wyborcze) oraz przez Kolegium Elektorów (&39 Statutu UW >>).

 

Kandydatów na członków Senatu można zgłaszać do UKW do 6 marca. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów reguluje uchwała UKW nr 25 z 16 stycznia (pdf). Wybór członków Senatu odbędzie się 22 kwietnia.