8 czerwca odbędzie się debata z kandydatami na rektora UW. Dyskusja dotyczyć będzie roli administracji na uniwersytecie. Spotkanie będzie transmitowane online. Pytania można nadsyłać do 7 czerwca.

W wyborach na rektora UW w kadencji 2020-2024 biorą udział: prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki. Głosowanie odbędzie się 17 czerwca. Debata z kandydatami, organizowana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, odbyła się 25 maja, dostępna jest na kanale YouTube UW. Spotkanie 8 czerwca będzie dotyczyć spraw związanych z uczelnianą administracją. Jest inicjatywą oddolną, organizowaną przez elektorów z tej grupy społeczności akademickiej. Udział w spotkaniu potwierdzili wszyscy kandydaci.

 

– Doskonale wiemy, że dobra administracja, dostrzegana i doceniana, to też dobry Uniwersytet. Zależy nam, aby kandydaci, ale i uczelnia jako cała społeczność, zobaczyli, że sprawy administracji są ważne, że możemy mówić jednym głosem, nawet jeśli jest on wypowiadany z różnych perspektyw czy punktów widzenia – mówi Ewa Szkop z Biura Wspomagania Rozwoju, jedna z inicjatorek i prowadzących spotkanie.

 

Reżim sanitarny i transmisja online

Debata odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Spotkanie z kandydatami można będzie oglądać na żywo na kanale YouTube UW oraz bezpośrednio przez stronę główną UW. Transmisja rozpocznie się 8 czerwca o godz. 14.00. Potrwa około 2 godzin.

Zasady

Prowadzący zadadzą kandydatom 10 pytań dotyczących spraw administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Połowa będzie pochodziła od elektorów reprezentujących pracowników NNA (niebędących nauczycielami akademickimi), a połowa z pytań przesłanych przez inne osoby.

 

Pytania można przesyłać do 7 czerwca do końca dnia poprzez formularz.

 

Każdy z kandydatów będzie miał 3 minuty na odpowiedź. Na pierwsze pytanie profesorowie odpowiadać będą w kolejności alfabetycznej, a na następne kolejno z przesunięciem o 1. Podczas debaty pytania będą losowane i zadawane przez obecnych na sali kandydatów na senatorów z kurii NNA i samych elektorów.

 

Debatę poprowadzą Maria Cywińska, dyrektor administracyjna Wydziału Psychologii, Ewa Szkop z Biura Wspomagania Rozwoju oraz Konrad Zawadzki, wicedyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – inicjatorzy spotkania.