17 czerwca odbędą się wybory rektora UW w kadencji 2020-2024. O ten urząd ubiega się trzech kandydatów: prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Paweł Strzelecki oraz prof. Andrzej Tarlecki.

 

Wybór rektora i członków Senatu UW na kadencję 2020-2024 odbędzie się 17 czerwca o godz. 9:00. Początek zebrania będzie transmitowany na stronie głównej Uniwersytetu. Głosowanie odbędzie się w trybie stacjonarnym w pięciu lokalach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Kandydaci na rektora

W wyborach indykacyjnych, które odbyły się 3 marca, członkowie Kolegium Elektorów UW wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024:

 

 

 

Wybory w pięciu miejscach

Rektora wybiorą członkowie Kolegium Elektorów UW.

 

Komisja Skrutacyjna będzie wydawać karty do głosowania od godz. 9.00 do 11:30. Głosowanie odbędzie się jednocześnie w pięciu lokalizacjach na terenie Kampusu Głównego UW: w Auditorium Maximum (dwa wejścia), Pałacu Kazimierzowskim, budynku dawnego Centrum Informatycznego oraz dawnej Biblioteki UW.

 

Oświadczenie zamiast podpisu

Inaczej niż dotychczas wyglądać będzie odbiór kart do głosowania. Elektor zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór kart składać będzie oświadczenie (załącznik do uchwały nr 46 UKW), które wcześniej powinien wydrukować i podpisać. Oprócz oświadczenia należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz mandat elektora.

 

Bezpieczeństwo sanitarne

Karty do głosowania wydawane będą w wydzielonych pomieszczeniach. W kolejce po odbiór kart wyborczych elektorzy proszeni są o zachowanie bezpiecznych odstępów, a w razie konieczności o poczekanie na zewnątrz budynku. Wyborcy będą mieli do dyspozycji maseczki, rękawiczki, jednorazowe długopisy oraz płyn dezynfekujący.

 

Transmisja online

Początek zebrania elektorów oraz ogłoszenie wyników wyborów transmitowane będzie na stronie internetowej UW. W razie konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania, odbędzie się ono tego samego dnia o godz. 14.30 (wydawanie kart do 16.00) w tych samych lokalizacjach.