Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje spotkanie z przewodniczącymi Wydziałowych Komisji Wyborczych oraz ich zastępcami. Odbędzie się 14 stycznia w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) zaprasza przewodniczących Wydziałowych Komisji Wyborczych oraz ich zastępców na spotkanie ze swoimi przedstawicielami. Odbędzie się ono 14 stycznia o godz. 11.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej UKW >>

 

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą Uniwersytetu Warszawskiego (stanowiącą załącznik do Statutu UW) Wydziałowe Komisje Wyborcze są wybierane przez rady wydziałów. W ich skład powołuje się od czterech do ośmiu członków spośród różnych grup wspólnoty tej jednostki. Do kompetencji tych organów należy m.in. organizowanie czynności wyborczych, ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych na wydziale oraz organizowanie zebrań wyborczych.

 

Wybory na UW

W listopadzie UKW przyjęła terminarz czynności wyborczych. Zgodnie z nim głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na rektora odbędzie się 3 marca. Wybory rektora oraz członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu odbędą się 22 kwietnia 2020 roku.

Uchwały UKW

7 stycznia przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia liczby elektorów UW w kadencji 2020-2024 . Łącznie na wszystkich wydziałach i w okręgach wyborczych będzie ich 389, z czego 73 zostanie wybranych spośród studentów, a 5 spośród doktorantów.

 

Uchwała nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 (pdf) >>

 

Kolegium Elektorów składa się z przedstawicieli następujących grup wspólnoty Uniwersytetu: profesorów i profesorów uczelni, doktorów habilitowanych, innych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów oraz doktorantów. Wybór elektorów zostanie dokonany na zebraniach wyborczych na wydziałach lub w okręgach wyborczych. Ich liczba w kadencji 2020-2024 została ustalona w uchwale UKW z 7 stycznia.

 

Uchwała nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2020-2024 (pdf) >>

Schemat wyborów rektora UW w roku 2020