Z inicjatywy grupy pracowników Uniwersytetu powstała strona z materiałami do dyskusji związanymi z wyborami rektora UW na kadencję 2020-2024. Znaleźć na niej można teksty o przyszłości uczelni nadesłane przez pracowników rożnych uniwersyteckich jednostek, a także odpowiedzi osób, które wyraziły chęć kandydowania na stanowisko rektora.

9 stycznia 2020 r. grupa pracowników UW opublikowała List otwarty do wspólnoty akademickiej UW w sprawie nadchodzących wyborów Rektora: wyzwanie i odpowiedzialność . W dokumencie pojawił się apel do osób, które wyraziły chęć kandydowania na stanowisko rektora UW: „wzywamy kandydatów na stanowisko Rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, przed którymi staje dziś nasza Uczelnia”. W liście zaproszono społeczność UW do przesyłania pytań do kandydatów i dłuższych wypowiedzi dot. problemów i wyzwań stojących przed UW na adres wyboryuw2020@gmail.com.

Materiały do dyskusji nadesłane w związku z apelem oraz odpowiedzi osób, które wyraziły chęć kandydowania na stanowisko rektora, dostępne są na stronie:

https://tinyurl.com/wyboryuw2020

Autorami listu są: prof. ucz. Michał Bilewicz (Wydział Psychologii), prof. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii), prof. Stefan Dziembowski (Instytut Informatyki), prof. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji) , prof. Anna Giza-Poleszczuk (Instytut Socjologii), prof. Paweł Golik (Wydział Biologii), prof. Stefan Jackowski (Instytut Matematyki), prof. Joanna Jurewicz (Wydział Orientalistyczny), prof. ucz. Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej), prof. Zbigniew Marciniak (Instytut Matematyki), prof. Mirosława Marody (Instytut Socjologii), dr hab. Maciej Mycielski (Instytut Historyczny), prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofii), prof. ucz. Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej), prof. ucz. Piotr Sułkowski (Wydział Fizyki), prof. ucz. Urszula Sztandar-Sztanderska (Wydział Nauk Ekonomicznych), dr hab. Marek Węcowski (Instytut Historyczny), prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Wydział Zarządzania), prof. Ewa Wipszycka-Bravo (Instytut Archeologii).

 

Apel poparło ok. 300 pracowników uczelni.