Rada Uniwersytetu Warszawskiego napisała list do członków społeczności akademickiej, w którym przedstawiła proces wyboru kandydatów na rektora wskazywanych przez Radę. Publikujemy treść listu.

„Drodzy studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego,

 

w obecnych czasach, bardzo trudnych dla nas wszystkich z powodu epidemii koronawirusa, Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego chce wyrazić troskę o dobro wszystkich Państwa. Zdajemy sobie sprawę, że zmagacie się Państwo z bieżącymi problemami, troszczycie o rodzinę, przyjaciół i współpracowników i możecie doświadczać osobistych trudności.

 

Pomimo tych wyzwań, Uniwersytet jest zobowiązany przeprowadzić wybory na stanowisko Rektora. Rada Uczelni pełni funkcję doradczą wobec Rektora oraz Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz wskazuje kandydatów na stanowisko Rektora. Naszą opinię przedstawiamy zgodnie ze Statutem Uniwersytetu.

 

W celu wypełnienia obowiązków wobec uczelni, znalezienia jak najlepszych kandydatów na Rektora, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości i dobrych praktyk zarządczych, pod koniec zeszłego roku Rada Uczelni ogłosiła otwarty nabór na kandydatów. Zaprosiliśmy kandydatów, którzy:

  • spełniają wymogi formalne określone w § 30 Statutu UW,
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe na wysokim poziomie,
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia w roli lidera i w pełnieniu funkcji zarządczych w instytucji o profilu akademickim lub badawczym,
  • znają się na aktualnych zagadnieniach strategicznych i operacyjnych związanych z zarządzaniem UW,
  • znają system nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce,
  • mają strategiczną wizję rozwoju UW,
  • oraz biegle posługują się językiem polskim i angielskim.

 

Zgodnie z przyjętą zasadą poufności procedury naboru, Rada Uczelni ujawnia jedynie nazwiska wskazywanych kandydatów.

 

Rada Uczelni ubolewa, że nie wszyscy kandydaci, którzy rozważali kandydowanie na stanowisko Rektora nadesłali nam swoje zgłoszenia. Mając na uwadze dobro Uniwersytetu, chcielibyśmy omówić przyszłość uczelni ze wszystkimi kandydatami na stanowisko Rektora.

 

Rada Uczelni otrzymała osiem zgłoszeń, a po długich obradach i rozmowach z kandydatami, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego, zdecydowała wskazać dwóch najlepszych kandydatów na stanowisko Rektora, w następującej kolejności:

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

Prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki.

 

Doceniamy zaangażowanie Senatu i wyborców w zapewnienie przejrzystego procesu wyborczego i odpowiedniego przepływu informacji. Rada Uczelni liczy na współpracę z Państwem, abyśmy razem wspierali wspólnotę akademicką i realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego.”

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Wybory 2020 na UW

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024 znaleźć można w zakładce „Wybory 2020 na UW” >>