Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów w głosowaniu indykacyjnym, uruchomili strony internetowe, na których prezentują swoje programy wyborcze oraz życiorysy.

3 marca w głosowaniu indykacyjnym podczas posiedzenia Kolegium Elektorów trzej kandydaci zostali wskazani na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2020-2024. Wymagany próg minimum 10% głosów elektorskich uzyskali: prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Paweł Strzelecki, prof. Andrzej Tarlecki.

 

Kandydaci uruchomili swoje strony internetowe, na których można zapoznać się z ich programami wyborczymi i życiorysami, w tym z informacjami na temat pełnionych funkcji na Uniwersytecie Warszawskim oraz działalności naukowo-dydaktycznej.

Adresy stron internetowych kandydatów:

– prof. Alojzy Z. Nowak: http://alojzynowak.pl/

– prof. Paweł Strzelecki: https://www.pawelstrzelecki.pl

– prof. Andrzej Tarlecki: https://tarlecki.pl/

Drugim z organów upoważnionych do wskazywania kandydatów na rektora UW jest Rada Uczelni. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, wskazuje ona dwóch kandydatów. Rada Uczelni ma czas do 11 marca na zgłoszenie Senatowi swoich kandydatów na rektora.

 

Kandydaci na rektora, wskazani przez Kolegium Elektorów i Radę Uczelni, podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Posiedzenie Senatu w tej sprawie odbędzie się 18 marca.

 

Z inicjatywy grupy pracowników Uniwersytetu powstała strona z materiałami do dyskusji związanymi z wyborami rektora UW na kadencję 2020-2024. Znaleźć na niej można teksty o przyszłości uczelni nadesłane przez pracowników różnych uniwersyteckich jednostek, a także odpowiedzi osób, które wyraziły chęć kandydowania na stanowisko rektora. Materiały dostępne są: tutaj.