Podczas posiedzenia Kolegium Elektorów UW wybrało rektora oraz 25 członków Senatu w kadencji 2020-2024. Rektor oraz nowi senatorowie rozpoczną pracę 1 września.

 

Od 1 września Uniwersytetem kierować będzie prof. Alojzy Z. Nowak. W Senacie UW zasiądą nowi przedstawiciele społeczności akademickiej. 32 profesorów i profesorów uczelni (8 z nich wybieranych jest przez Kolegium Elektorów, pozostali z każdego z wydziałów), 30 pozostałych nauczycieli akademickich, 4 pracowników administracji, jeden doktorant i 12 studentów. Pierwsze trzy grupy senatorów wybierane są podczas głosowania przez Kolegium Elektorów. Studenci i doktoranci wybierani są w innym trybie i innych terminach.

 

– Osobom wybranym gratuluję zaufania społeczności akademickiej. Wszystkim, którzy kandydowali dziękuję za gotowość do zaangażowania się w życie Uniwersytetu, w pracę w najważniejszym ciele kolegialnym, jakie na uczelni działa – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, tuż po ogłoszeniu wyników ostatniego głosowania. – Wybory odbywały się w niecodziennej sytuacji i według niestosowanej do tej pory procedury. Cieszę się, że udało się je doprowadzić do końca – dodał.

 

Senatorowie kadencji 2020-2024

Podczas posiedzenia Kolegium Elektorów 17 czerwca i jego kontynuacji 29 czerwca na członków Senatu wybrano:

  • z grupy profesorów i profesorów uczelni: prof. ucz. Tomasza Basiuka, prof. Macieja Garstkę, prof. Piotra Girdwoynia, prof. ucz. Katarzynę Kopczewską, prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz, prof. ucz. Agnieszkę Nogal, prof. Dariusza Wrzoska, prof. Aleksandra F. Żarneckiego;
  • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Agatę Bareję-Starzyńską, dr Alicję Bobrowską, dr. Seweryna Dmowskiego, dr. Andrzeja Domonika, dr hab. Anetę Gawkowską, dr. Mateusza Kopyta, dr Mirellę Kurkowską, dr hab. Magdalenę Markowską, dr. Sławomira Maskiewicza, dr. hab. Daniela Przastka, dr. Grzegorza Tchorka, Alicję Wleciał, dr. hab. Rafała Wonickiego;
  • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Michała Goszczyńskiego, Marcina Machonia, Ewę Szkop i Konrada Zawadzkiego.

 

Informacje na temat wyborów dostępne są na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej UW >>