Rada uczelni Uniwersytetu Warszawskiego pełni funkcję doradczą wobec rektora oraz Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz wskazuje kandydatów na rektora. By zapewnić transparentność procesu oraz najlepsze praktyki zarządcze, Rada uczelni ogłasza nabór dla kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji rektora oraz spełniających stawiane wobec kandydatów wymagania.

Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 roku.

 

Zgodnie z przepisami prawa oraz Statutu UW, kandydaci na rektora zgłoszeni przez Radę uczelni oraz przez Kolegium Elektorów, zostaną zaopiniowani przez Senat UW. Następnie Kolegium Elektorów dokona wyboru rektora spośród w/w kandydatów.

Schemat wyborów rektora UW w roku 2020