29 czerwca odbędzie się głosowanie Kolegium Elektorów, podczas którego wybrani zostaną kolejni członkowie Senatu uczelni na kadencję 2020-2024.

W Senacie UW od 1 września 2020 roku zasiądą nowi przedstawiciele społeczności akademickiej. 32 profesorów i profesorów uczelni (8 z nich wybieranych jest przez Kolegium Elektorów, pozostali z każdego z wydziałów), 30 pozostałych nauczycieli akademickich, 4 pracowników administracji, jeden doktorant i 12 studentów. Pierwsze trzy grupy senatorów wybierane są podczas głosowania przez Kolegium Elektorów. Studenci i doktoranci wybierani są w innym trybie i innych terminach.

 

W pierwszym głosowaniu, które odbyło się 17 czerwca, wybrano 14 senatorów. Podczas kolejnych tur głosowań, 29 czerwca, wybranych ma zostać kolejnych 11 członków.

 

Posiedzenie 29 czerwca

Zebranie Kolegium Elektorów UW rozpoczęło się o godz. 9.00. Początek zebrania transmitowany był na stronie głównej UW. Głosowanie odbywa się w trybie stacjonarnym w pięciu miejscach: Auditorium Maximum (dwa wejścia), w Pałacu Kazimierzowskim, budynku dawnego Centrum Informatycznego oraz w budynku dawnej Biblioteki UW.

 

[kolejne głosowanie!] Ogłoszenie wyników odbyło się online. Wybrano dziewięciu senatorów. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnej tury głosowania na członków Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich. Głosowanie odbędzie się w godz. 12.00-13.30 w tych samych lokalizacjach. Ogłoszenie wyników planowane jest na godz. 14.30.

 

 

Senatorzy kadencji 2020-2024

17 czerwca w pierwszym głosowaniu Kolegium Elektorów na członków Senatu wybrano:

  • z grupy profesorów i profesorów uczelni: prof. Macieja Garstkę, prof. Piotra Girdwoynia, prof. ucz. Katarzynę Kopczewską, prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz, prof. ucz. Agnieszkę Nogal, prof. Aleksandra F. Żarneckiego;
  • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Agatę Bareję-Starzyńską, dr. Andrzeja Domonika, dr Mirellę Kurkowską, dr hab. Magdalenę Markowską, dr. Grzegorza Tchorka, Alicję Wleciał;
  • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Ewę Szkop i Konrada Zawadzkiego.

 

Kadencja nowego Senatu rozpocznie się 1 września.