Na dobry początek letniego semestru warto sięgnąć po najnowsze wydanie pisma uczelni „UW”. Tym razem na jego łamach pojawiły się teksty o harmonogramie i zasadach tegorocznych wyborów rektora oraz członków Senatu, priorytetowych obszarach badawczych w ramach „Inicjatywy doskonałości” czy opracowanych przez językoznawców z UW rekomendacjach dotyczących języka niedyskryminującego. Tradycyjnie piszemy też na temat osiągnięć naszych studentów, doktorantów i pracowników oraz uniwersyteckich wydarzeń z ostatnich miesięcy.

2020 to rok wyborczy na UW. Wiosną poznamy nowego rektora. Zmieni się też skład Senatu UW. O ordynacji, terminarzu wyborczym i dotychczasowych kandydatach na rektora UW można przeczytać na str. 4.

 

„W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” oraz „Wyzwanie petabajtów” to nazwy dwóch z pięciu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), w ramach których Uniwersytet będzie realizował działania opisane we wniosku zgłoszonym do konkursu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. 30 października 2019 roku ogłoszono jego wyniki. Uniwersytet Warszawski został oceniony najwyżej spośród wszystkich biorących w nim udział uczelni. Więcej informacji na temat wskazanych wyżej POB-ów można znaleźć w artykule na str. 2-3. Podstawowe informacje dotyczące realizacji „Inicjatywy doskonałości” na UW znajdują się w dołączonym do numeru folderze >>

 

W najnowszym numerze pisma „UW” piszemy też m.in. o dwóch laureatach prestiżowych grantów. Dr Piotr Szwedziak z Centrum Nowych Technologii został laureatem grantu Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Naukowiec prowadzi badania dotyczące archeonów – przodków eukariontów – i ich ewolucji (str. 13). Dr hab. Anna Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych otrzymała zaś ERC Consolidator Grant na realizację projektu „Globalisation- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility” (LABFER). W jego ramach będzie badać wpływ zmian zachodzących na rynku pracy, wywołanych globalizacją i zmianą technologiczną, na decyzje o zakładaniu rodziny (str. 14).

 

Pierwsze w tym roku wydanie pisma „UW” zawiera ponadto informacje o różnorodnych wydarzeniach, które miały miejsce na uczelni w czasie ostatnich miesięcy – m.in. wynikach plebiscytu „Słowo Roku 2019” (str. 6), poradniku dotyczącym języka niedyskryminującego opracowanym przez naukowców z UW (str. 22) oraz innych osiągnięciach, nowych projektach i inicjatywach.

Pismo „UW” nr 1(94) w wersji papierowej dostępne będzie w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Wkrótce pojawi się także na wydziałach. Wersję elektroniczną można pobrać na stronie pisma uczelni.