Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienia dotyczące grantów pozyskanych przez uczelnie w latach 2013-2017. Naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu 5 lat otrzymali w konkursach NCN 1265 grantów o wartości prawie 540 mln zł. W 2017 roku zdobyli 281 grantów na kwotę ponad 120 mln zł.

Centrum przygotowało zestawienia na podstawie danych gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki, Obsłudze Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), w systemie POL-on oraz publikowanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Dane dotyczą konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2013-2017. W sumie było ich 67: na projekty badawcze, stypendia doktorskie, staże podoktorskie oraz inne działania naukowe (z wyłączeniem inicjatyw międzynarodowych). W tych latach do NCN wpłynęło łącznie prawie 53,4 tys. wniosków grantowych, wśród nich 11,7 tys. otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 5 mld zł.

 

Pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2013-2017 złożyli łącznie 3715 wniosków o finansowanie. W sumie zdobyli 1265 grantów na ponad 535 mln zł. Największe kwoty na UW trafiły do naukowców z:

  • Wydziału Fizyki – prawie 98 mln zł (na 179 grantów),
  • Centrum Nowych Technologii – ponad 79 mln zł (na 87 grantów),
  • Wydziału Chemii – ponad 78 mln zł (na 147 grantów).

W 2017 roku NCN rozstrzygnęło 14 konkursów. Pracownicy naukowi z całej Polski złożyli w nich 10,7 tys. wniosków, z których 3 tys. centrum zakwalifikowało do finansowania w kwocie 5,1 mln zł.

 

Badacze z UW złożyli w 2017 roku 761 wniosków, z czego 281 to wnioski zwycięskie. NCN przyznało w sumie pracownikom uniwersytetu ponad 124 mln zł. Największe granty na UW zdobyli badacze z:

  • Centrum Nowych Technologii – ponad 24 mln zł (na 24 granty),
  • Wydziału Fizyki – ponad 21 mln zł (na 41 grantów),
  • Wydziału Chemii – ponad 18 mln zł (na 29 grantów).

Dane przedstawione przez NCN nie uwzględniają odwołań.

 

Zestawienia Narodowego Centrum Nauki znajdują się na stronie ncn.gov.pl.