Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW uruchomiło webArch – pracownię archiwizacji Webu. Pracownia będzie wspierać naukowców i dziennikarzy w wykorzystywaniu zasobów internetowych w celach badawczych lub dokumentacyjnych oraz pomagać w tworzeniu takich archiwów. 20 czerwca odbędą się warsztaty z zaawansowanych metod pracy z Wayback Machine.

–  Ważne współczesne wydarzenia polityczne i społeczne, ze względu na swój hybrydowy charakter, powinny być dokumentowane z uwzględnieniem zasobów webowych. Także w kontekście mediów społecznościowych i funkcjonujących w nich podmiotów publicznych archiwa Webu pozwalają na niezależny dostęp do danych publicznych oraz ułatwiają badania tej przestrzeni komunikacyjnej – mówi Marcin Wilkowski z LaCH UW.

 

Sama sieć www i wykorzystywany do komunikacji w niej protokół http nie posiadają mechanizmów samoarchiwizowania przesyłanych zasobów, dlatego ważne jest istnienie inicjatyw i instytucji, które selekcjonują, archiwizują i udostępniają archiwalne zbiory witryn internetowych.

 

W tym roku pracownia będzie dokumentować i upowszechniać informacje na temat archiwizacji Webu oraz wspierać wykorzystanie archiwów internetowych w pracach naukowych i dziennikarstwie. Na stronie webarch.uw.edu.pl publikowane będą materiały edukacyjne, podkasty i omówienia opracowań naukowych dotyczących zabezpieczania i badania historycznych zasobów WWW.

 

Warsztaty z archiwistyki

Pracownia chce rozwijać kompetencje w zakresie profesjonalnej archiwizacji Webu oraz zaawansowanej pracy z istniejącymi już archiwami www, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów historycznych polskiej domeny krajowej. 20 czerwca w ramach projektu webArch odbędą się bezpłatne warsztaty z zaawansowanych metod pracy z Wayback Machine – największym publicznym archiwum stron www, gromadzącym zasoby publikowane od 1996 roku (w tym wiele polskich witryn).

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chciałyby w swojej pracy badawczej, prawniczej, dziennikarskiej lub pracy w sektorze NGO wykorzystywać archiwa stron WWW i samodzielnie gromadzić własne zbiory.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/wprowadzenie-archiwistyki-stron-www/