Prof. Joanna Kufel z Wydziału Biologii i dr hab. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki zostali laureatami konkursu Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uniwersyteccy naukowcy otrzymali finansowanie na stworzenie zespołów, które zajmą się badaniami dotyczącymi ekspresji genów w komórkach eukariotycznych i teorii macierzy losowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła trzynastu laureatów piątego konkursu Team. Dwoje z nich – prof. Joanna Kufel oraz dr hab. Piotr Sułkowski – pracuje na UW. Wyróżnieni przez FNP badacze przez trzy lata będą prowadzić projekty we współpracy z partnerami naukowymi z Polski i zagranicy oraz partnerami gospodarczymi.

 

Prof. Joanna Kufel otrzymała dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł na projekt „Adaptacja do warunków stresowych i regulacja ekspresji genów w komórkach eukariotycznych poprzez alternatywne procesy transkrypcyjne i translacyjne”. Dr hab. Piotr Sułkowski dostał grant w wysokości prawie 3,4 mln zł na projekt „Teoria macierzy losowych. Od biomolekuł do topologicznych rekurencji”. W 2013 roku naukowiec zdobył grant Europejskiej Rady ds. Badań na projekt „Quantum fields and knot homologies. Badacz jest także popularyzatorem nauki. Prowadzi projekt „Zapytaj fizyka”, czyli portal internetowy, na którym wraz ze współpracownikami odpowiada na nadsyłane przez internautów pytania dotyczące różnych zagadnień z fizyki.

 

W sumie w konkursie Team 5 złożono 60 wniosków o dofinansowanie. Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Więcej informacji