Osoby zatrudnione na UW mogą wpłynąć na wyniki międzynarodowego projektu naukowego pt. „Uwarunkowania dojrzałości kultury Lean Management w szkołach wyższych”. Wystarczy wypełnić ankietę badawczą przygotowaną pod kierownictwem dr Justyny Maciąg z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umożliwi to ocenę kultury organizacyjnej na uniwersytecie pod kątem stopnia jego przygotowania do przyjęcia koncepcji Lean.

 

Lean Management to jedna z form kultury organizacyjnej firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. „Szczupłe zarządzanie” polega na przyjęciu takich metod pracy, które doprowadzą do szybszego, tańszego i łatwiejszego osiągania założonych celów – bez szkody dla wartości podejmowanych działań.

 

Tematyką Lean Management w polskich szkołach wyższych zajmuje się zespół pod kierownictwem dr Justyny Maciąg. Projekt ten finansowany jest z grantu NCN Miniatura. Zaangażowanych jest w niego 29 uczelni, w tym 7 z zagranicy. Swój udział zadeklarował również Uniwersytet Warszawski.

 

Przygotowana przez naukowców ankieta dla pracowników UW ma charakter anonimowy. Składa się z 80 pytań zamkniętych. Można ją wypełniać do 31 lipca za pośrednictwem formularza internetowego.