Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje i pracuje coraz więcej obcokrajowców. Ich liczba rośnie z roku na rok. W naszym cyklu związanym z umiędzynarodowieniem na UW będziemy prezentować zagranicznych naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy przyjechali na uczelnię. Pierwszą osobą jest dr Lucas Pastor, informatyk, który zajmuje się badaniem własności algorytmów.

 

Dr Lucas Pastor jest Francuzem. Ukończył studia trzeciego stopnia na Université Grenoble-Alpes. Zaraz po obronie pracy doktorskiej przyjechał na Uniwersytet Warszawski, aby pracować w międzynarodowym zespole dr, hab. Marcina Pilipczuka, który w 2016 roku otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council) na projekt „Cuts and decompositions: algorithms and combinatorial properties”. Naukowcy prowadzą badania o charakterze teoretycznym. Dowodzą własności abstrakcyjnych modeli matematycznych, a potem wykorzystują je w obliczeniach.

 

– Zajmujemy się informatyką teoretyczną czyli informatyką z matematycznego punktu widzenia. Tworzymy m.in. algorytmy oparte o matematyczne własności – mówi dr Lucas Pastor. – Bardzo się cieszę, że mam możliwość współpracy z dr hab. Marcinem Pilipczukiem. On i jego brat – dr Michał Pilipczuk – są bardzo dobrze znani w świecie informatyki teoretycznej. Są specjalistami, od których mogę się wiele nauczyć – dodaje.

 

Więcej informacji o młodym naukowcu można przeczytać na stronie angielskiej UW.