Powstająca na UW aplikacja Mobilny USOS tymczasowo funkcjonuje w wersji Beta. Oznacza to, że jest na etapie testowania przez wybranych użytkowników.

 

Około 2400 osób sprawdza obecnie funkcjonalność i poprawność działania aplikacji Mobilny USOS tworzonej przez specjalistów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Najprawdopodobniej już 1 października 2018 r. program zostanie nieodpłatnie udostępniony studentom i pracownikom UW w Google Play. Docelowo służyć będzie także zainteresowanym uczelniom wykorzystującym USOS jako system do obsługi studiów. – Z wytwarzanych przez UW e-usług, związanych z rozwojem systemu USOS (w tym z aplikacji Mobilny USOS), będą mogły korzystać również inne szkoły wyższe Mazowsza. Cel programu, w ramach którego realizowany jest projekt, stanowi bowiem wspieranie i rozwój potencjału edukacyjnego tego regionu. W przyszłości aplikacja będzie dostępna również dla pozostałych uczelni na terenie kraju – zaznacza dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, koordynator projektu, dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

 

Projekt, o którym mowa, to „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i środków własnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest zwiększenie udziału nowych technologii w obsłudze procesów związanych z edukacją na UW. Realizują go wspólnie trzy jednostki UW: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (operator projektu), Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Zarządzania.

 

Jedną z dziesięciu przygotowywanych przez UW e-usług jest właśnie aplikacja Mobilny USOS. Nie będzie to witryna USOSweb przeniesiona na urządzenia mobilne w skali jeden do jednego, lecz aplikacja z nowymi funkcjonalnościami, kompatybilna z serwisem, umożliwiająca szybsze i sprawniejsze dotarcie do kluczowych danych.

 

Aplikacja skonstruowana została na wzór innych programów tego typu. Poza notką przedstawiającą podstawowe informacje o projekcie i aplikacji znajduje się tu kilka bazowych modułów. – Pierwszym i najważniejszym modułem tej aplikacji, który zadecydował o tym, że pojawił się pomysł stworzenia Mobilnego USOS, są Ankiety – mówi dr Janina Mincer-Daszkiewicz, pełnomocnik dziekana ds. rozwoju USOS na WMIM UW. Dzięki responsywnym, czyli dostosowującym się do ekranu mobilnego urządzenia, ankietom prowadzący zajęcia mogą na bieżąco sprawdzać, ile z nich zostało już wypełnionych przez studentów. Specjalna grafika prezentuje bowiem stosunek liczby uczestników zajęć, którzy wypełnili ankiety, do ogólnej ich liczby. Studenci zaś mogą swobodnie wypełniać ankiety.

 

Do innych testowanych obecnie modułów aplikacji należą m.in.: aktualności, oceny, plan zajęć, ogólne informacje o danej jednostce UW, mapy Google z lokalizacją poszczególnych budynków.

 

Wersja Beta aplikacji Mobilny USOS testowana jest obecnie przez studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, odpowiedzialnego za opracowanie tej e-usługi, jak również użytkowników USOS z innych polskich uczelni. – Udostępnienie programu użytkownikom z różnych uczelni pozwala na dopracowanie mechanizmów zbiorczego dystrybuowania aplikacji, co jest wyzwaniem samym w sobie. Zupełnie inaczej  dystrybuuje się aplikację dla jednej uczelni, a zupełnie inaczej, gdy tych uczelni jest więcej – dodaje dr Janina Mincer-Daszkiewicz.

 

Opracowujący aplikację informatycy WMIM UW cały czas dostają powiadomienia o wygenerowanych przez testujących użytkowników błędach i na bieżąco je poprawiają. Pojawiają się również zamówienia na kolejne funkcjonalności.

 

Stabilna wersja aplikacji Mobilny USOS – na razie obsługiwana wyłącznie przez system operacyjny Android – udostępniona będzie na UW wszystkim zainteresowanym użytkownikom z początkiem nadchodzącego roku akademickiego. Autorzy zastrzegają jednak, że ostateczny termin uzależniony jest od wyników testów.