Troje naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego dołączyło do grona laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Laureatami Starting Grants zostali: dr Paweł Nowakowski z Wydziału Historii, dr Dorota Skowron z Obserwatorium Astronomicznego na Wydziale Fizyki oraz dr hab. Michał Tomza z Wydziału Fizyki.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła wyniki konkursu na Starting Grants. Konkurs ogłaszany jest tylko raz w roku, wnioski oceniane są w trzech grupach tematycznych: nauk fizycznych i inżynierii, nauk biologicznych, nauk społecznych i humanistycznych. Tym razem spośród ponad 4 000 wniosków nagrodzono 397 projektów na łączną kwotę 619 mln euro. Laureaci reprezentują ośrodki naukowe z 22 państw. Dofinansowano osiem projektów z Polski.

 

W konkursie zostało złożonych 14 wniosków z Uniwersytetu Warszawskiego. Pięć z nich zakwalifikowano do drugiego etapu. Wnioskodawcy wzięli udział w zorganizowanych przez Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych UW międzynarodowych panelach próbnych. Finansowanie w ramach Starting Grants ERC przyznano na realizację trzech projektów z UW.

 

Tradycje epigraficzne późnego antyku

Dr Paweł Nowakowski z Wydziału Historii UW zrealizuje projekt „Masters of the stone: The stonecuttersworkshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD)” (STONE-MASTERS). Jego celem jest wyjaśnienie transformacji tradycji epigraficznych wczesnego cesarstwa rzymskiego, która rozpoczęła się w połowie III wieku, a zakończyła powstaniem tzw. kultur epigraficznych późnego antyku. 

 

Kwota dofinansowania: prawie 1,5 mln euro.

 

 

Więcej informacji na temat projektu i badań dr. Pawła Nowakowskiego >>

 

Egzoplanetarna rewolucja

Dr Dorota Skowron z Obserwatorium Astronomicznego UW zrealizuje projekt „A MISTery of Long Secondary Periods in Pulsating Red Giants – Traces of Exoplanets?” (LSP-MIST). Odkryta w jego ramach metoda mogłaby zrewolucjonizować dziedzinę wykrywania egzoplanet, umożliwiając znajdowanie pozasłonecznych układów planetarnych w dalekich zakątkach Drogi Mlecznej, a zwłaszcza w innych galaktykach, co jest niemożliwe z wykorzystaniem wyłącznie obecnie znanych technik. 

 

Kwota dofinansowania: ponad 1,38 mln euro.

 

 

Więcej informacji na temat projektu i badań dr Doroty Skowron >>

 

Lepiej zrozumieć podstawy fizyki i chemii

Dr hab. Michał Tomza z Wydziału Fizyki UW zrealizuje projekt „Ultracold polyatomic molecules for controlled chemistry and precision physics” (QuantMol). Jego najważniejszym przewidywanym rezultatem będzie opracowanie nowych metod chłodzenia, produkcji oraz kontroli skomplikowanych wieloatomowych cząsteczek, które znajdą zastosowania w badaniu podstaw zarówno chemii, jaki i fizyki.

 

Kwota dofinansowania: prawie 1,5 mln euro.

 

 

 

Więcej informacji na temat projektu i badań dr. hab. Michała Tomzy >>