Dr Marcin Pilipczuk z Instytutu Informatyki dołączył do grona zdobywców grantów ERC, którzy będą badać własności algorytmów.

Dr Marcin Pilipczuk jest czwartym badaczem algorytmów z Uniwersytetu, który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council). To organizacja, która przyznaje finansowanie badań utalentowanym naukowcom ze znaczącym dorobkiem. Ich prace mają prowadzić do przełomowych, odkrywczych wniosków i poszerzać wiedzę o świecie.

 

Algorytm to swego rodzaju wzór matematyczny, który można przełożyć na program komputerowy. Klasycznym przykładem są dobrze już zbadane algorytmy wyszukiwania najszybszych połączeń, które teraz – zaimplementowane w takich aplikacjach, jak Google Maps czy jakdojade.pl – są wykorzystywane w czasie podróżowania samochodem czy komunikacją miejską.

 

Badania dr. Pilipczuka mają charakter teoretyczny. Jego zespół będzie dowodzić własności abstrakcyjnych modeli matematycznych, a potem wykorzystywać je w obliczeniach.

 

– Planowane badania są z pogranicza matematyki dyskretnej i informatyki teoretycznej. Będziemy badać matematyczne (kombinatoryczne) własności sieci – komputerowych, drogowych itd. – pod kątem zastosowań algorytmicznych, czyli do opracowania szybszych i wydajniejszych programów rozwiązujących m.in. problemy, które można określić mianem problemów spójności (np. najmniejsza podsieć łącząca wybrane komputery w dużej sieci komputerowej) – tłumaczy dr Marcin Pilipczuk.

 

ERC przyznała mu Starting Grant na ponad 1,2 mln euro. Przy przedsięwzięciu w ciągu 5 lat będzie pracować kilku doktorantów, osoba na stanowisku typu postdoc oraz zainteresowani koledzy z instytutu.

 

Dr Marcin Pilipczuk jest związany z UW od lat. Ukończył Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne na UW. W 2007 r. zajął I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM International Collegiate Programming Contest) w Tokio. W jego drużynie był Marek Cygan, który w ubiegłym roku otrzymał Starting Grant. Obaj doktorzy wykładają na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Marcin Pilipczuk otrzymał stypendia z uniwersyteckich programów Nowoczesny Uniwersytet i Doktoraty dla Mazowsza. W tym miesiącu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała mu grant Homing. Pracował na uniwersytetach Warwick i w Bergen oraz w Simons Institute for Theory of Computing w Berkeley.