Niezwykle rzadko zdarza się, aby jeden naukowiec otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań aż trzy razy. Prof. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW właśnie tego dokonał. Dostał Consolidator Grant ERC. Tym razem będzie próbował stworzyć nowe uniwersalne algorytmy.

Prof. Sankowski jest pierwszą osobą w Polsce z trzema grantami ERC. Po dwa na swoim koncie mają prof. Mikołaj Bojańczyk z WMIM UW oraz prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

 

Profesor wnioskował o ponad 1,5 mln euro na badanie teoretyczne zatytułowane „Towards Unification of Algorithmic Tools”, w skrócie TUgbOAT, czyli po angielsku „holownik”.

 

– Zadamy pytanie, czy da się stworzyć proste algorytmy, które miałyby i prostą analizę, i można byłoby ich zawsze użyć do konkretnego problemu. Zastosowanie współczesnych zaawansowanych algorytmów jest ograniczone do szczególnych przypadków. Będziemy się koncentrować na stworzeniu rozwiązań, które byłyby zawsze najlepsze. Można to nazwać rodzajem unifikacji algorytmicznej – opisuje prof. Piotr Sankowski.

 

Przez pięć lat równolegle będą trwały badania z trzech obszarów: tworzenie zunifikowanych algorytmów grafowych, problemy on-line oraz wykorzystywanie dodatkowych właściwości danych. – Ciekawym aspektem ostatniego obszaru jest znalezienie algorytmów, które umieją wykorzystać dodatkowe własności danych nawet bez wiedzy o nich – mówi prof. Sankowski.

 

Pierwszy milion od ERC profesor otrzymał w 2010 r. na przedsięwzięcie „PAAL – Practical Approximation Algorithms Library”. Badania dotyczyły projektowania i analizowania szybkich aproksymacyjnych algorytmów dla problemów, dla których komputerowe rozwiązanie jest niemożliwe, bo obliczenia trwałyby zbyt długo. W pracach uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. W 2015 r. prof. Sankowski otrzymał kolejny grat ERC – Proof of Concept na komercjalizację wyników badań. To w czasie jego trwania profesor założył spółkę spin off z UW – MIM Solutions. – Pomagamy firmom e-commerce określić zachowania konsumentów, przewidzieć, co może się spodobać użytkownikowi i co kupi. Czasami jakość sprzedaży udaje się poprawić bardziej, czasami mniej – mówi prof. Sankowski.