Grant European Research Council trafił do prof. Piotra Sankowskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. To jedyny Polak w gronie laureatów.

European Research Council (Europejska Rada ds. Badań Naukowych) to ogólnoeuropejska agencja wspierająca finansowo badania typu „frontier research”, czyli prowadzące do fundamentalnych odkryć i przełomowych wyników. Pięć lat temu prof. Sankowski otrzymał w konkursie Starting Grant ERC milion euro na przedsięwzięcie „PAAL – Practical Approximation Algorithms Library”. 13 lipca ERC przyznała mu kolejny grant – Proof of Concept – w wysokości 150 tys. euro. O dofinansowanie z tego programu mogli się starać naukowcy, którzy wcześniej otrzymali granty ERC i którzy podczas pracy dokonali nowych odkryć. Rada w I rundzie Proof of Concept przyznała finansowanie 45 naukowcom z 13 krajów.

 

Prof. Sankowski jest informatykiem. Ma 37 lat i od 2010 roku jest zatrudniony na UW na stanowisku profesora. Jego badania dotyczą projektowania i analizowania szybkich algorytmów przybliżonych dla problemów, dla których komputerowe rozwiązanie nie jest możliwe z powodu bardzo czasochłonnych obliczeń. – Wszystkie etapy przedsięwzięcia z 2010 roku udały się. Biblioteka algorytmów aproksymacyjnych jest stale uzupełniana – mówi Prof. Sankowski. – Dodatkowy grant jest przyznany na komercjalizację wyników badań. Zakładamy firmę spin off z Uniwersytetem Warszawskim.

 

Obejrzyj filmy prezentujące sylwetkę prof. Sankowskiego oraz innych laureatów grantów ERC (playlista)

Oficjalny komunikat dostępny jest na stronie ERC