Prof. Mikołaj Bojańczyk z Instytutu Informatyki po raz drugi otrzymał prestiżowy grant European Research Council. To dziesiąty grant dla pracownika UW, trzeci w tym roku.

Informatyk otrzymał wyróżnienie w kategorii Consolidator Grant przyznawane naukowcom rozwijającym działalność własnej grupy lub projektu badawczego. Prof. Mikołaj Bojańczyk jest pierwszym Polakiem, który dostał grant w tej kategorii. Europejska Rada ds. Badań nagrodziła jego projekt pod hasłem „LIPA” zatytułowany „A unified theory of finite-state recognisability”. Dofinansowanie 5-letnich badań wynosi prawie 1,8 mln euro.

 

– To badania z logiki matematycznej, hermetycznej dziedziny nauki. Będę analizował najprostsze możliwe algorytmy – algorytmy skończenie stanowe – wyjaśnia informatyk. Do realizacji projektu zaprosi pięcioosobowy zespół naukowców z europejskich ośrodków badawczych.

 

Pierwsze wyróżnienie od ERC informatyk dostał w 2009 roku w kategorii Starting Grant dla naukowców rozpoczynających pierwsze poważne badania. Jego projekt zatytułowany „SOSNA – Expressive Power of Tree Logics” był próbą opracowania zrozumiałych dla komputera języków logicznych pozwalających wyróżnić naturalne własności. Na realizację projektu naukowiec otrzymał 800 tys. euro.

 

Drugi grant ERC prof. Bojańczyka jest zarazem szóstym grantem zdobytym przez pracownika Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz dziesiątym prestiżowym grantem, który trafił na Uniwersytet Warszawski.

 

Zobacz klip o prof. Mikołaju Bojańczyku: