Prof. Piotr Sankowski buduje bibliotekę. Niezwykłą, bo jest to biblioteka algorytmów aproksymacyjnych. Przedstawiamy kolejny film o laureacie European Research Council.

 

ERC jest pierwszą ogólnoeuropejską agencją wspierającą finansowo badania typu „frontier research”, czyli pionierskie, poznawcze, prowadzące do fundamentalnych odkryć i przełomowych wyników.

 

Prezentujemy kolejny film o laureacie grantu European Research Council – prof. Piotrze Sankowskim z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Granty ERC przyznano w Polsce 17 razy, połowa z nich trafiła do pracowników UW. Więcej o cyklu

PIOTR SANKOWSKI

Prof. Sankowski jest informatykiem. W 2010 r. na przedsięwzięcie „PAAL – Practical Approximation Algorithms Library” Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała mu milion euro. Badania naukowca dotyczą projektowania i analizowania szybkich algorytmów przybliżonych dla problemów, dla których komputerowe rozwiązanie nie jest możliwe z powodu bardzo czasochłonnych obliczeń. W pracach uczestniczą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie.

 

– Projekt będzie trwać do końca października 2015 r. Właściwie wszystkie podstawowe cele naukowe postawione w projekcie zostały osiągnięte. Oczywiście, trwają jeszcze prace nad wybranym aspektami projektu. Głównie nad jego częścią praktyczną, która zakłada stworzenie biblioteki algorytmów aproksymacyjnych – opisuje prof. Piotr Sankowski. – Koncentruję się głównie nad aspektem komercjalizacji wyników, jakie dostarczył projekt i znalezieniem konkretnych zastosowań dla naszej biblioteki. Skupiamy się z zespołem na problemach związanych z predykcją i rekomendacją, np. zachowań użytkowników, i dla takich problemów konstruujemy efektywne algorytmy aproksymacyjne – mówi prof. Piotr Sankowski.

 

W 2015 roku prof. Sankowski jako jedyny Polak otrzymał grant Proof of Concept ERC na komercjalizację wyników badań.