Żyje na dwóch kontynentach. Znaczną część roku spędza w Chile. Zobacz film o prof. Andrzeju Udalskim, zdobywcy Advanced Investigator Grant ERC.

European Research Council (Europejska Rada ds. Badań) została powołana przez Komisję Europejską. ERC jest pierwszą ogólnoeuropejską agencją wspierającą finansowo badania typu „frontier research”, czyli badania pionierskie, poznawcze, prowadzące do fundamentalnych odkryć i przełomowych wyników. O ERC Advanced Grant mogą się starać badacze, którzy zdobyli ugruntowaną pozycję jako niezależni naukowcy.

 

W Polsce tylko trzej naukowcy dostali Advanced Investigator Grant. Jednym z nich jest prof. Andrzej Udalski z UW. Przedstawiamy o nim film. Więcej o cyklu

 

ANDRZEJ UDALSKI

Prof. Andrzej Udalski jest kierownikiem i współtwórcą największego projektu obserwacyjnego w historii polskiej astronomii: „OGLE – The Optical Gravitational Lensing Experiment”, który od ponad dwudziestu lat przynosi regularnie odkrycia naukowe najwyższej światowej rangi. Prof. Udalski jest też twórcą nowoczesnych kamer, które pozwalają szczegółowo przeglądać ogromne fragmenty nieba. Współpracują one z polskim teleskopem znajdującym się w Obserwatorium Las Campanas w Chile. Na badania w ramach czwartej fazy projektu OGLE – OGLE-IV prof. Udalski otrzymał w 2009 r. Advanced Grant: “Optical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational Astronomy” („Eksperyment soczewkowania grawitacyjnego: nowe granice w astronomii obserwacyjnej”) w wysokości 2,5 mln euro. Projekt OGLE-IV przyniósł ogromną liczbę nowych odkryć naukowych opublikowanych w około 150 pracach naukowych w najważniejszych pismach naukowych świata, w tym sześć w prestiżowych tygodnikach naukowych „Nature” lub „Science”.

 

Grupa astronomów pod przewodnictwem profesora odkryła m.in. pierwsze zjawisko mikrosoczewkowania w naszej Galaktyce, kilkadziesiąt planet pozasłonecznych, w tym wiele unikalnych, jak np. niedawno ogłoszone odkrycie systemu zawierającego „Zimną Ziemię” w układzie podwójnym gwiazd – OGLE-2013-BLG-0341LB, nową kategorię planet pozasłonecznych pozbawionych macierzystych słońc (tzw. planety swobodne). Projekt OGLE jest także światowym liderem w dziedzinie badania obiektów zmiennych – „kolekcja OGLE” zawiera obecnie ponad pół miliona nieznanych dotąd gwiazd zmiennych. Inną niezwykle ważną dziedziną prowadzonych badań jest też poznawanie struktury Drogi Mlecznej i sąsiednich galaktyk – Obłoków Magellana oraz badania dotyczące skali odległości we Wszechświecie.