Od niedawna za zakupy i usługi możemy płacić nie tylko monetami czy banknotami, lecz także kryptowalutą nazywaną „bitcoin”. Badaniem jej własności zajmuje się prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, bohater ostatniego filmu o laureatach grantów European Research Council.

 

W 2007 roku prof. Dziembowski jako pracownik Uniwersytetu Sapienza w Rzymie otrzymał „Starting Grant” ERC wspierający nowatorskie badania przekraczające obecne granice wiedzy. Wkrótce projekt badawczy dofinansowany na 0,87 miliona euro przeniósł na Uniwersytet Warszawski, jednocześnie stając się pierwszym pracownikiem UW, który zdobył to prestiżowe stypendium. Projekt „Cryptography on non-trusted machines” zakończył się w ubiegłym roku.

 

W tym tygodniu prezentujemy ostatni film z cyklu poświęconego siedmiu laureatom grantów ERC. Więcej o cyklu

 

STEFAN DZIEMBOWSKI

Badania prof. Stefana Dziembowskiego dotyczą kryptologii będącej dziedziną nauki na pograniczu matematyki i informatyki, która wielu osobom kojarzy się przede wszystkim ze złamaniem w czasie II wojny światowej przez grupę polskich matematyków szyfru Enigmy. Jednak dynamiczny rozwój kryptologii nastąpił w ostatnich dekadach, kiedy zaczęto stosować elektroniczne podpisy i szyfrowanie z kluczem publicznym.

 

Obecnie kryptografia znajduje coraz więcej zastosowań w gospodarce cyfrowej. Nad ich rozwojem pracuje zespół badaczy z WMIM kierowany przez prof. Dziembowskiego. Prace dotyczą m.in. kryptograficznych aspektów cyfrowej waluty bitcoin. Kryptologom z UW udało się pokazać, w jaki sposób można wykorzystać pewne szczególne cechy tej waluty, aby tworzyć bezpieczne loterie bitcoinowe bez wykorzystania zaufania strony trzeciej. Publikacja „Secure Multiparty Computations on Bitcoin” otrzymała nagrodę za najlepszą pracę na konferencji IEEE Symposium on Security&Privacy, która w maju odbyła się w San Jose w Kalifornii.

 

 

Prof. Dziembowski pracuje w Instytucie Informatyki UW. Zawodowo i naukowo związany był m.in. z Uniwersytetem Aarhus w Danii, Instytutem Informatyki i Telematyki w Pizie i Politechniką w Zurychu.