„W projekcie będziemy badać wpływ zmian zachodzących na rynku pracy, wywołanych globalizacją i zmianą technologiczną, na decyzje o zakładaniu rodziny” – mówi dr hab. Anna Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, laureatka ERC Consolidator Grant 2019. Więcej informacji o motywach wyboru tematu projektu LABFER prezentuje promocyjne wideo z udziałem badaczki.

Dr hab. Anna Matysiak jest ekonomistką specjalizującą się w demografii, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad rodziną oraz rynkiem pracy. Główne obszary jej naukowych zainteresowań obejmują kwestie zależności między procesem formowania, rozwoju i rozpadu rodzin a aktywnością zawodową ludności i jej uwarunkowaniami instytucjonalnymi oraz kulturowymi. W ramach grantu ERC będzie się zajmować wpływem dynamicznych przeobrażeń na rynku pracy, które zachodzą w krajach rozwiniętych wskutek globalizacji i zmiany technologicznej, na decyzje o posiadaniu dzieci.

 

„Globalization- and Technology-Driven Labour Market Change and Fertility” (LABFER) jest pierwszym projektem, który zakłada kompleksowe zbadanie wskazanego tematu. Dr hab. Anna Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW otrzymała na jego realizację prestiżowy grant ERC Consolidator Grant w wysokości 1,99 mln euro.

 

– Zmiany na rynku pracy oddziałujące na stabilność i płynność finansową gospodarstw domowych, a także nasze zasoby czasowe, mogą wpływać na decyzje o posiadaniu dzieci. I to właśnie – we współpracy z różnymi ośrodkami w Europie – będziemy badać dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Australii – tłumaczy dr hab. Matysiak.

 

Więcej o projekcie LABFER laureatka grantu ERC Consolidator Grant 2019 opowiada w promocyjnym wideo, które można obejrzeć tutaj:

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) to prestiżowe nagrody przyznawane na realizację przełomowych badań w wybranym obszarze naukowym. Przyznawane są przez niezależną agendę Unii Europejskiej – European Research Council – w czterech kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant oraz ERC Proof of Concept.

Konkurs ERC Consolidator Grant 2019 został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku. Wśród laureatów jest dr hab. Anna Matysiak. W momencie otrzymania grantu instytucją goszczącą w jej przypadku była Austriacka Akademia Nauk. Wcześniej, we wrześniu 2019 roku dr hab. Matysiak została laureatką programu NAWA „Polskie Powroty”. W jego efekcie rozpoczęła pracę na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. W związku z tym podjęła również decyzję o przeniesieniu grantu na Uniwersytet.

 

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) zaakceptowała już zmianę instytucji goszczącej z AAN na UW. Obecnie przygotowywana jest umowa grantowa z Uniwersytetem Warszawskim.