Średnio 1 na 10 młodych naukowców starających się o granty Europejskiej Rady ds. Badań odnosi sukces. Od 2007 roku do sześciu kolejnych edycji zgłoszono ponad 26,5 tys. wniosków. Dofinansowanie otrzymało 2,3 tys. spośród nich. Rywalizują nie tylko naukowcy z Unii Europejskiej, lecz także z krajów stowarzyszonych ze wspólnotą, a więc właściwie z całego świata. Jeszcze w listopadzie powinniśmy poznać laureatów najnowszej edycji 2014.

 

Konkurs ERC Starting Grants ogłaszany jest tylko raz w roku, wnioski oceniane są w trzech grupach tematycznych: nauk fizycznych i inżynierii, nauk biologicznych, nauk społecznych i humanistycznych. Rywalizacja o granty odbywa się w dwóch etapach. Po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami panel ekspertów z danej dziedziny wyłania najciekawsze projekty. Ich autorzy zapraszani są na indywidualne rozmowy. Dopiero po tym etapie komisja podejmuje ostateczną decyzję. Obecnie starać się można o sumę do 1,5 mln euro (wcześniej 2 mln), projekt nie może trwać dłużej niż 5 lat.

 

W drugiej edycji konkursu, ogłoszonej w 2009 roku, jeden z grantów otrzymała dr hab. Natalia Letki z Wydziału Filozofii i Socjologii UW. W jej dziedzinie – czyli naukach społecznych i humanistycznych – zgłoszono wtedy 440 wniosków z 27 krajów. ERC wybrało 53 najlepsze. Dr Letki jest bohaterką kolejnego filmu z naszego cyklu o laureatach konkursów Europejskiej Rady ds. Badań. Więcej o cyklu.

 

Cykl rozpoczęliśmy 20 października filmem o Piotrze Sułkowskim z Wydziału Fizyki, który otrzymał grant w 2013 roku. W ciągu pierwszego tygodnia obejrzało go 4,6 tys. osób.

 

 

NATALIA LETKI

Projekt „Public Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe” rozpoczęty w 2009 roku właśnie dobiega końca. Środki uzyskane od ERC – 1,73 mln euro – zespół dr hab. Letki przeznaczył na przeprowadzanie porównawczego badania opinii publicznej w 14 krajach postkomunistycznych (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina). W badaniu wzięło udział ponad 21 tys. respondentów. Odpowiadali na pytania dotyczące ich stosunku do dóbr publicznych, lokalnej wspólnoty i państwa. Wyniki badań zostały połączone z informacjami i danymi dostępnymi z innych źródeł, pokazującymi kontekst ekonomiczny i społeczny postaw respondentów. Zespół z Instytutu Socjologii UW współpracował z naukowcami z Uniwersytetu Oxfordzkiego, Wiedeńskiego, w Amsterdamie oraz uczelni australijskich i amerykańskich.