Uniwersytet Warszawski Pracownik

Ogłoszenia
  • Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z usług ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Assistance oraz bagażu – zarówno w czasie służbowych, jak i prywatnych wyjazdów zagranicznych (bez ograniczeń terytorialnych) – na preferencyjnych warunkach składkowych w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA. Umowa pozwala również na ubezpieczanie osób towarzyszących, które nie są ani pracownikami, ani studentami UW.

 

Ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne służbowe i prywatne można wykupić w Kwesturze UW – ul. Karowa 20.

 

Kontakt:
Emilia Rzeszotek, Kwestura UW (I piętro, pok. 116, tel. 22 55 23 345, emilia.rzeszotek@adm.uw.edu.pl),
Robert Gadomski, Kwestura UW (I piętro, pok. 103, tel. 22 55 23 261, robert.gadomski@adm.uw.edu.pl).

 

Wykaz pakietów ubezpieczeniowych (pdf)