Uniwersytet Warszawski Wymiana zagraniczna i podróże służbowe

Wymiana zagraniczna i podróże służbowe

Międzynarodowe stypendia w ramach:

  • umów bilateralnych:

oferta stypendialna (Austria, Niemcy, Tajwan, USA)

 

  • programu Erasmus+:

wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (procedura, formularze)

wyjazdy w celach szkoleniowych (procedura, formularze, oferty szkoleń)

uczelnie partnerskie programu Erasmus+

koordynatorzy ds. mobilności

 

  • rządowej oferty stypendialnej:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – informacje o programach wyjazdowych i przyjazdowych

formularze

 

  • innych programów stypendialnych:

pozostała oferta

 

  • programów badawczych:

międzynarodowe programy badawcze

programy badawcze UE

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy

 

Podróże służbowe

  • krajowe

należności z tytułu wyjazdu służbowego, zakup biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, zasady używania pojazdu prywatnego

formularze

 

  • zagraniczne

procedura, wysokość diet, ubezpieczenie, koszty podroży, zakup biletów

formularze

 

Informacji pracownikom udziela:

Wyszukiwarka ofert wyjazdowych

  • Skip Navigation LinksMobilność naukowa i edukacyjna na UW wyszukiwarka ofert wyjazdowych dla pracowników naukowych, dydaktycznych, doktorantów i studentów, którzy chcą skorzystać z programów obsługiwanych przez uniwersyteckie biura: Współpracy z Zagranicą, ds. Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań
Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn