Uniwersytet Warszawski Wymiana zagraniczna i podróże służbowe

Wymiana zagraniczna i podróże służbowe

Międzynarodowe stypendia w ramach:
  • umów bilateralnych,

oferta stypendialna (Austria, Niemcy, USA)

 

  • programu Erasmus+,

wyjazdy nauczycieli akademickich w celach dydaktycznych (procedura, formularze)

wyjazdy w celach szkoleniowych (procedura, formularze, oferty szkoleń)

uczelnie partnerskie programu Erasmus+

koordynatorzy ds. mobilności

 

  • rządowej oferty stypendialnej,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – informacje o programach wyjazdowych i przyjazdowych

formularze

 

  • innych programów stypendialnych,

pozostała oferta, np. Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Fundacja Kościuszkowska

 

  • programów badawczych.

międzynarodowe programy badawcze

programy badawcze UE

dwustronna współpraca naukowa i naukowa-techniczna z zagranicą

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy

 

Podróże służbowe
  • krajowe

należności z tytułu wyjazdu służbowego, zakup biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, zasady używania pojazdu prywatnego

formularze

 

  • zagraniczne

procedura, wysokość diet, ubezpieczenie, koszty podroży, zakup biletów

formularze

 

Informacji pracownikom udziela:
Wyszukiwarka ofert wyjazdowych
  • Skip Navigation LinksMobilność naukowa i edukacyjna na UW wyszukiwarka ofert wyjazdowych dla pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów, którzy chcą skorzystać z programów obsługiwanych przez uniwersyteckie biura: Współpracy z Zagranicą, Wspomagania Rozwoju i Obsługi Badań