Vademecum zatrudnienia to internetowy przewodnik opisujący zasady rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania oraz wiele innych kwestii przydatnych kandydatowi do pracy oraz pracownikowi na różnych etapach jego kariery na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Vademecum zawiera słownik pojęć oraz 6 działów tematycznych:

  • Planowanie, proces rekrutacji i zatrudnienie,
  • Informacje przydatne w trakcie zatrudnienia,
  • Zakończenie zatrudnienia,
  • Status profesora/ wykładowcy afiliowanego,
  • Status profesora (pracownika) emerytowanego,
  • Minima kadrowe/działalność B+R.

Przewodnik został opracowany przez Biuro Spraw Pracowniczych UW. Jest dostępny w dwóch wersjach językowych – po polsku oraz po angielsku.