Uniwersytet Warszawski Koordynator przeciwdziałania mobbingowi

Koordynator przeciwdziałania mobbingowi

Kontakt

Magdalena Miksa

antymobbing(at)uw.edu.pl

(+48) 22 55 27 019

 

Koordynator został wyznaczony na podstawie zarządzenie nr 53 rektora UW z 30 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora przeciwdziałania mobbingowi.

 

Zadania koordynatora

  • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego;
  • zbieranie danych na temat przejawów mobbingu;
  • zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi;
  • podejmowanie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu w miejscu pracy.

Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 rektora UW z 14 maja 2018 roku w prawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Zgłoszenia

Każdy pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, powinien zgłosić sprawę do koordynatora. Jeśli koordynator po wstępnym zbadaniu zgłoszenia uzna, że opisaną sytuację można uznać za mobbing, przekaże sprawę do Komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi. Komisja rozpocznie wtedy postępowanie w tej sprawie. W przypadku gdy zgłoszonej przez pracownika sytuacji nie będzie można uznać za mobbing, koordynator skieruje sprawę do rzecznika akademickiego (ombudsmana) lub Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Może też przekazać zgłoszenie do odpowiedniej jednostki uniwersyteckiej bądź zakończyć sprawę.

 

Więcej informacji: zarządzenie nr 49 rektora UW z 14 maja 2018 roku w prawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.