Uniwersytet Warszawski Sprawy nauczycieli. Obsługa projektów. Komercjalizacja

Sprawy nauczycieli. Obsługa projektów. Komercjalizacja

Kariera naukowa. Sprawy nauczycieli akademickich.
  • Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne dotyczące zatrudnienia i pracy nauczycieli akademickich znaleźć można na stronie:

Biura Spraw Pracowniczych UW,

Monitora UW,

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

  • Najważniejsze dokumenty:

Prawo o szkolnictwie wyższym (pdf, ustawa z 20 lipca 2018, tekst ujednolicony)

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, tekst jednolity z 26 czerwca 2019)

Regulamin pracy UW z 1 października 2019 (pdf)

 

Obsługą projektów naukowych na UW zajmuje się:
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii udziela pracownikom i studentom UW wsparcia w zakresie, m.in.:

 

Uniwersyteckie akty prawne i wzory dokumentów dot. własności intelektualnej:

1. z osobą niezatrudnioną na Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub mianowania, zaangażowaną w prowadzenie badań naukowych na UW: wersja polska, wersja angielska,

2. studentem, doktorantem lub słuchaczem Uniwersytetu, zaangażowanym w prowadzenie badań naukowych na UW: wersja polska, wersja angielska.