11 lipca w siedzibie UW przy ul. Dobrej 55 odbyło się pilotażowe szkolenie „Witaj na UW”. Nowi pracownicy administracji uniwersyteckiej mieli okazję, by lepiej poznać strukturę organizacyjną uczelni czy oferowane przez Uniwersytet wsparcie.

„Witaj na UW” było pierwszym działaniem w ramach programu onboardingu opracowywanego przez Biuro Spraw Pracowniczych. Jego uczestnicy poznali m.in. strukturę organizacyjną uczelni, rozmieszczenie kampusów uniwersyteckich, ofertę wsparcia psychologicznego i socjalnego, kursów językowych, zajęć sportowych czy wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, a także program dofinansowań.

 

Częścią wydarzenia był też spacer z przewodnikiem po kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu zorganizowany przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Onboarding na UW

Program onboardingu na UW zakłada ułatwienie adaptacji nowo zatrudnionym pracownikom oraz dostarczenie informacji, które pozwolą im lepiej zrozumieć funkcjonowanie Uniwersytetu. Docelowo szkolenie ma mieć charakter cykliczny i odbywać się raz w miesiącu.

 

Planowane są również podobne inicjatywy skierowane do nauczycieli akademickich rozpoczynających pracę na Uniwersytecie, a także cykl szkoleń dla osób na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenie zostało przygotowane przez sekcję ds. szkoleń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Biura Spraw Pracowniczych we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biurem Promocji.

 

Uniwersytet Warszawski zatrudnia obecnie 7,8 tys. pracowników, co czyni go jednym z największych pracodawców w regionie. Prawie połowę zatrudnionych stanowią pracownicy administracyjni.