Uniwersytet Warszawski Sprawy drobne

Elektroniczna Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego (ELN) – dla nauczycieli akademickich
 • Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego. Ma ona postać plastikowej karty procesorowej z interfejsem.
 • Legitymacja poświadcza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz uprawnienia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach: środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych; środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.
 • Na legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego zakodowany jest klucz ZTM, umożliwiający zapisywanie na niej biletów komunikacji miejskiej, w tym między innymi „Karty Warszawiaka”. ELN może zostać aktywowana jako karta biblioteczna UW oraz karta dostępu do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez Centrum Sportu i Rekreacji UW.

WAŻNE: W związku z wprowadzeniem ELN zaprzestaje się wydawania nauczycielom akademickim ELP (Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej).

 

Szczegółowe informacje dotyczące nowego wzoru legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego >>

 

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP) – dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Jest wydawana pracownikowi uczelni niezależnie od jego formy zatrudnienia (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, umowa-zlecenie).
 • Legitymacja jest wydawana na 4 lata lub krócej, zgodnie z terminem zatrudnienia pracownika.
 • Wydanie ELP zleca jednostka, która zatrudnia pracownika (wydział, jednostka międzywydziałowa, administracja itp.). Wydziały wnioskują o wydanie ELP przez USOS, inne jednostki zlecają wydanie ELP przez Uczelniane Centrum Personalizacji (UCP).
 • Po upływie terminu ważności umieszczonego na awersie ELP jednostka, która zatrudnia pracownika lub UCP, zleca przez USOS wydrukowanie kolejnej ELP.
 • Elektroniczna Legitymacja Pracownicza może służyć jako bilet ZTM (na każdej legitymacji jest uruchomiona Warszawska Karta Miejska). Za pomocą ELP można też płacić za parking.
 • Elektroniczna Legitymacja Pracownicza posiada funkcję karty bibliotecznej BUW, uprawnia do wejścia do uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego i obiektów sportowych uczelni.
 • Dla pracowników administracji elektroniczna legitymacja w pełni zastępuje legitymację „papierową”. Stanowi równorzędny w stosunku do dotychczasowej „papierowej” legitymacji pracowniczej dokument identyfikacji pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W przyszłości zastosowanie ELP będzie możliwe także w innych systemach: ELP jako karta dostępu do pomieszczeń na UW – dzięki temu rozwiązaniu będzie umożliwiony dostęp do pomieszczeń biurowych z kontrolą dostępu dla osób uprawnionych.
 • ELP jako karta do urządzeń kopiujących na UW – dodatkowo elektroniczna legitymacja będzie umożliwiać dostęp do urządzeń kopiujących znajdujących się w korytarzach uczelni.

Formularz nadania uprawnień do zlecania ELP w USOS (pdf) (Zlecanie wydruku ELP odbywa się poprzez system USOS. Aby zlecić wydruk ELP, trzeba wystąpić o odpowiednie uprawnienia. Uwaga: USOS nie pozwoli zlecić wydruku ELP w przypadku braku kompletu danych.)

Zaświadczenie ELP (pdf)

Postępowanie w sytuacji uszkodzenia lub utraty ELP (pdf)

Wzór ELP (pdf)

Zasady wydawania ELP (pdf)

 

Wizytówki i pieczątki
 • Zamówienia na druk wizytówek służbowych przyjmuje Biuro Promocji. Wygląd wizytówek i papierów firmowych Uniwersytetu Warszawskiego określa Księga znaku. Formularz zamówienia wizytówek można wysłać na adres: promocja(at)uw.edu.pl lub pod numer faxu: 22 55 24 029 albo przynieść osobiście: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. nr 8. Zasady zamawiania wizytówek.
 • Pracownicy biur administracji centralnej zamówienie na wykonanie pieczątki mogą składać w Biurze Gospodarczym UW. Informacje, które zawiera pieczątka imienna, muszą wcześniej zostać potwierdzone przez Biuro Spraw Pracowniczych. Natomiast treść pieczątek nagłówkowych akceptuje Biuro Promocji.
 • Pieczątki dla pracowników i biur wydziałów oraz innych jednostek uniwersyteckich: wydziały i jednostki uniwersyteckie same załatwiają formalności związane z wyrobieniem pieczątek, najczęściej zajmują się tym wydziałowe biura gospodarcze. Zasady zamawiania pieczątek.

Przydatne kontakty i linki

Biuro Spraw Pracowniczych

 

Uczelniane Centrum Personalizacji (UCP)

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Dawny budynek CIUW, pok. 105

tel. 22 55 20 528

e-mail: ucp(at)adm.uw.edu.pl

 

 

Zniżki dla pracowników

Wydawnictwa UW – zniżka 20%

Księgarnia LIBER – zniżka 8%

Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa – zniżka 7%

Gabinet Fizjoterapii, ul. Karowa 18 – zniżka 50%