Uniwersytet Warszawski Sprawy drobne

Elektroniczna Legitymacja Służbowa Nauczyciela Akademickiego (ELN) – dla nauczycieli akademickich

 

 • Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego. Ma ona postać plastikowej karty procesorowej z interfejsem.
 • Legitymacja poświadcza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz uprawnienia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach: środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych; środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.
 • Na legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego zakodowany jest klucz ZTM, umożliwiający zapisywanie na niej biletów komunikacji miejskiej, w tym między innymi „Karty Warszawiaka”. ELN może zostać aktywowana jako karta biblioteczna UW oraz karta dostępu do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez Centrum Sportu i Rekreacji UW.

 

WAŻNE: W związku z wprowadzeniem ELN zaprzestaje się wydawania nauczycielom akademickim ELP (Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej).

 

Szczegółowe informacje dotyczące nowego wzoru legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego >>

 

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP) – dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 • Jest wydawana pracownikowi uczelni niezależnie od jego formy zatrudnienia (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, umowa-zlecenie).
 • Legitymacja jest wydawana na 4 lata lub krócej, zgodnie z terminem zatrudnienia pracownika (minimalny czas zatrudnienia: 3 miesiące od daty zlecenia ELP).
 • Wydanie ELP zleca jednostka, która zatrudnia pracownika (wydział, jednostka międzywydziałowa, administracja itp.). Wydziały wnioskują o wydanie ELP przez USOS, administracja centralna zleca wydanie ELP przez Uczelniane Centrum Personalizacji (UCP), e-mail: ucp@adm.uw.edu.pl.
 • Po upływie terminu ważności umieszczonego na awersie ELP jednostka, która zatrudnia pracownika zleca przez USOS wydrukowanie kolejnej ELP.
 • Elektroniczna Legitymacja Pracownicza może służyć jako bilet ZTM (na każdej legitymacji jest
  uruchomiona Warszawska Karta Miejska).
 • Elektroniczna Legitymacja Pracownicza posiada funkcję karty bibliotecznej BUW, uprawnia do wejścia do uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego i obiektów sportowych uczelni.
 • Zastosowanie ELP jest możliwe także w innych systemach: ELP jako karta dostępu do pomieszczeń na UW – dzięki temu rozwiązaniu jest umożliwiony dostęp do pomieszczeń biurowych z kontrolą dostępu dla osób uprawnionych.

 

Formularz nadania uprawnień do zlecania ELP w USOS (pdf) (Zlecanie wydruku ELP odbywa się poprzez system USOS. Aby zlecić wydruk ELP, trzeba wystąpić o odpowiednie uprawnienia. Uwaga: USOS nie pozwoli zlecić wydruku ELP w przypadku braku kompletu danych.)

Postępowanie w sytuacji uszkodzenia lub utraty ELP (pdf)

Wzór ELP (pdf)

 

Wizytówki i pieczątki

Zamówienia na druk wizytówek służbowych przyjmuje Biuro Promocji. Wygląd wizytówek i papierów firmowych Uniwersytetu Warszawskiego określa Księga znaku. Formularz zamówienia wizytówek można wysłać na adres: promocja(at)uw.edu.pl lub pod numer faxu: 22 55 24 029 albo przynieść osobiście: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pok. nr 8. Zasady zamawiania wizytówek.

Pracownicy biur administracji centralnej zamówienie na wykonanie pieczątki mogą składać w Biurze Gospodarczym UW. Informacje, które zawiera pieczątka imienna, muszą wcześniej zostać potwierdzone przez Biuro Spraw Pracowniczych. Natomiast treść pieczątek nagłówkowych akceptuje Biuro Promocji.

Pieczątki dla pracowników i biur wydziałów oraz innych jednostek uniwersyteckich: wydziały i jednostki uniwersyteckie same załatwiają formalności związane z wyrobieniem pieczątek, najczęściej zajmują się tym wydziałowe biura gospodarcze. Zasady zamawiania pieczątek.

Przydatne kontakty i linki

Biuro Spraw Pracowniczych

 

Uczelniane Centrum Personalizacji (UCP)

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Dawny budynek CIUW, pok. 105

tel. 22 55 20 528

e-mail: ucp(at)adm.uw.edu.pl

 

 

Zniżki dla pracowników

Wydawnictwa UW – zniżka 20%

Księgarnia LIBER – zniżka 8%

Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa – zniżka 7%

Gabinet Fizjoterapii, ul. Karowa 18 – zniżka 50%