One Comprehensive Research European University (1CORE) – projekt Sojuszu 4EU+, którego członkiem jest Uniwersytet Warszawski – otrzymał dofinansowanie w konkursie „European Universities”, zorganizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. W jego realizacji będzie uczestniczyć również dołączający do Sojuszu Uniwersytet Genewski.

Sojusz 4EU+ tworzą europejskie uczelnie badawcze: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Mediolanie oraz Uniwersytet Sorboński. W czerwcu 2019 roku otrzymał on grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła wówczas 17 z 54 konsorcjów uczelni, które uzyskały środki na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. 

 

W 2022 roku Sojusz 4EU+ zobowiązał się do dalszego jej pogłębiania, opracowując projekt One Comprehensive European Research University (1CORE). Zakłada on m.in. przygotowanie wielo- i interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej, innowacyjne kształcenie oparte na badaniach, zintensyfikowanie fizycznej oraz wirtualnej mobilności, a także opracowanie nowej wspólnej infrastruktury cyfrowej.

 

Nowy projekt i rozszerzenie Sojuszu

Czteroletni projekt 1CORE będzie realizowany przez Stowarzyszenie 4EU+ European University Alliance e.V., utworzone w 2021 roku.

 

– Sojusz 4EU+ ma silne ambicje budowania europejskiego uniwersytetu przyszłości i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w naszym podejściu wspiera nas Komisja Europejska. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich studentów chcących studiować w Europie, dla naszych pracowników naukowych przyczyniających się do umiędzynarodowienia europejskiej przestrzeni edukacyjnej, a szerzej dla całego europejskiego społeczeństwa, któremu służą nasze uczelnie – mówi Isabelle Kratz, Sekretarz Generalna 4EU+. 

 

Ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs „European Universities” miał na celu wsparcie rozwoju działalności Uniwersytetów Europejskich. 27 lipca przedstawiono jego wyniki. Dzięki rekordowemu budżetowi w wysokości 272 mln euro z programu Erasmus+ 16 istniejących sojuszy będzie nadal otrzymywać wsparcie, a cztery nowe rozpoczną współpracę. Jednym z laureatów jest Sojusz 4EU+. 

 

1CORE będzie realizowany przez Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) oraz Uniwersytet Warszawski.

 

W działaniach związanych z projektem będzie uczestniczyć – przy wsparciu finansowym szwajcarskiej agencji rządowej Movetia – Uniwersytet Genewski, jedna z największych szwajcarskich uczelni badawczych, która wkrótce dołączy do Sojuszu 4EU+.

 

Więcej informacji o wynikach konkursu znajduje się na stronie Komisji Europejskiej >>

 

Europejska przestrzeń edukacyjno-badawcza

Projekt 1CORE uzyskał poparcie 18 partnerów stowarzyszonych 4EU+, począwszy od organizacji pozarządowych, izb handlowych, władz regionalnych, po przedsiębiorstwa. Intensywna współpraca z partnerami, instytucjami kształtującymi politykę, a także z innymi sojuszami jest jednym z kluczowych celów nowego projektu, który zamierza przyczynić się do stworzenia nowej europejskiej przestrzeni edukacyjno-badawczej, a ostatecznie do bardziej integracyjnych, ekologicznych i cyfrowych społeczeństw europejskich.