1 lipca Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas dołączył do 4EU+, stając się ósmą uczelnią Sojuszu tworzącego jeden badawczy Uniwersytet Europejski (One Comprehensive Research-Intensive European University).

Dołączenie Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas do Sojuszu 4EU+ zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Zarządzającą (Governing Board) 4EU+.

 

– Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas będzie ważnym partnerem w Sojuszu 4EU+. Jako silny ośrodek badawczo-naukowy zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych ma doskonałą renomę we Francji oraz na arenie międzynarodowej. Cieszymy się z możliwości współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

– Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas pomoże nam w realizacji naszych ambicji stworzenia jeszcze silniejszego sojuszu europejskich uniwersytetów prowadzących intensywne badania naukowe – podkreślił prof. Henrik Wegener, rektor Uniwersytetu Kopenhaskiego i przewodniczący Rady Zarządzającej 4EU+.

 

Lider umiędzynarodowienia

Uznawany za bezpośredniego spadkobiercę założonego w XII wieku Wydziału Prawa Paryża (Faculty of Law of Paris) Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas wyróżnia się bogatą historią i dziedzictwem akademickim w zakresie nauczania i badań. Oferuje programy studiów z zakresu prawa, nauk politycznych, ekonomii, zarządzania, nauk o informacji i komunikacji dla ponad 23 tys. studentów. Pracuje tu 1,5 tys. nauczycieli akademickich. Dzięki strategicznym umowom międzyuczelnianym, ponadnarodowym wspólnym programom studiów, dużej międzynarodowej społeczności studenckiej i zagranicznym kampusom w Singapurze, Mauritiusie i Dubaju, uniwersytet stał się liderem w dziedzinie umiędzynarodowienia.

 

Sekretarz generalna 4EU+ Isabelle Kratz zwróciła uwagę na nowy, ważny element, jaki włączenie Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas wnosi do Sojuszu: – Cieszymy się, że Sojusz 4EU+ podlega rozwojowi. Ranga Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas w wielu dziedzinach, w szczególności w zakresie prawa, uzupełni profil innych członków 4EU+. Współpraca między naszymi instytucjami już istnieje i z niecierpliwością czekamy na jej dalszy rozwój m.in. poprzez wspólne programy, zwiększoną mobilność studentów i pracowników czy wspólne projekty badawcze.

 

Prof. Emmanuelle Chevreau, wiceprezydent ds. międzynarodowych Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas, wyjaśnia motywację przystąpienia do 4EU+: – Prowadziliśmy aktywną współpracę z większością członków Sojuszu, zwłaszcza w ramach Programu Erasmus+, mamy również nawiązane wieloletnie partnerstwo z Uniwersytetem Sorbońskim. Co więcej, 4EU+ był jednym z pierwszych europejskich sojuszy założonych tuż po przemówieniu prezydenta Emmanuela Macrona na Sorbonie i charakteryzuje się doskonałością badań naukowych, innowacyjnymi metodami nauczania i multidyscyplinarnością.

 

Nacisk kładziony przez Sojusz 4EU+ na multidyscyplinarność był również jednym z czynników, które zachęciły Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas do złożenia wniosku o członkostwo. – Uniwersytet Paris-Panthéon-Assas jest uczelnią koncentrującą się wokół nauk społecznych z silnym naciskiem na prawo, jednak chce więcej inwestować w multidyscyplinarne badania na europejskim poziomie nad aktualnymi kwestiami, takimi jak zrównoważony rozwój i sztuczna inteligencja. Nasze przystąpienie do 4EU+ jest ważnym krokiem, który pozwoli nam zintensyfikować nasze badania i nauczanie w tym kierunku. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność każdemu z członków Sojuszu za ich zaufanie – mówi Stéphane Braconnier, prezydent Uniwersytetu Paris-Panthéon-Assas.