Komitet Zarządzający 4EU+ jednogłośnie zatwierdził dołączenie Uniwersytetu Genewskiego do Sojuszu. 1 sierpnia UNIGE stał się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia 4EU+ European University Alliance.

– Dzięki Uniwersytetowi Genewskiemu zyskujemy wszechstronną europejską uczelnię badawczą jako cennego partnera strategicznego. Zarówno w Szwajcarii, jak i na arenie międzynarodowej, Uniwersytet Genewski cieszy się doskonałą reputacją jako otwarta, prowadząca intensywne badania naukowe i rozwiniętą współpracę z otoczeniem uczelnia – mówi prof. Bernhard Eitel, rektor Uniwersytetu w Heidelbergu i aktualny przewodniczący Komitetu Zarządzającego (Governing Board) 4EU+. – Opierając się na dotychczasowej współpracy, zamierzamy w najbliższych latach rozwijać wspólne projekty strategiczne w dziedzinie edukacji, mobilności i badań oraz ustanowić 4EU+ siłą napędową innowacji w europejskiej i międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej –  dodaje prof. Eitel.

 

Szwajcarski partner

Uniwersytet Genewski (UNIGE) jest jedną z największych szwajcarskich uczelni badawczych. Założony w 1559 roku przez Jana Kalwina, należy do 100 najlepszych uniwersytetów na świecie, z osiągnięciami m.in. w naukach przyrodniczych, fizyce cząstek elementarnych, fizyce kwantowej i astrofizyce. Prowadzi intensywną współpracę z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN). 

 

UNIGE jest też członkiem różnych europejskich sieci badawczych, w tym Ligi Europejskich Uniwersytetów Badawczych (LERU) i Grupy Coimbra.

 

– Sojusz 4EU+ łączy jedne z najbardziej uznanych uniwersytetów – wszystkie są członkami LERU lub LERU/CE7– z którymi już ściśle współpracujemy zarówno w zakresie nauczania, jak i badań. Teraz będziemy mogli pójść o krok dalej w realizacji naszych projektów i wzmocnić mobilność akademicką naszych studentów i naukowców – podkreśla prof. Yves Flückiger, rektor Uniwersytetu Genewskiego. – Europa stoi przed złożonymi wyzwaniami, takimi jak cyfrowa transformacja społeczeństwa czy cele zrównoważonego rozwoju określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Można im sprostać tylko dzięki multidyscyplinarnemu podejściu, umożliwiając naukowcom pracę w ramach międzynarodowych sieci, takich jak ta, do której mamy przyjemność dołączyć – dodaje rektor Flückiger.

 

Uniwersytet Europejski

Sojusz 4EU+ dąży do stworzenia kompleksowego badawczego uniwersytetu europejskiego, przyczyniającego się do budowania europejskiego obszaru edukacyjnego i badawczego do 2025 roku i później.

 

27 lipca One Comprehensive Research European University (1CORE) – projekt Sojuszu 4EU+, którego członkiem jest Uniwersytet Warszawski – otrzymał dofinansowanie w konkursie „European Universities”, zorganizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. W jego realizacji będzie uczestniczyć również dołączający do Sojuszu Uniwersytet Genewski.

 

Informacja o rozszerzeniu Sojuszu na stronie 4EU+ >>

Sojusz 4EU+ (pierwotnie 4EU), został założony w marcu 2018 roku przez Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński i Uniwersytet Warszawski. W październiku 2018 roku dołączyły do niego Uniwersytet Kopenhaski oraz Uniwersytet w Mediolanie, tworząc 4EU+. Jest on jednym z sojuszy uniwersyteckich, które od czerwca 2019 roku są finansowane w ramach pilotażowego programu Erasmus+ „European Universities”. Otrzymał również grant w konkursie programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa”, na realizację projektu TRAIN4EU+ („Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU”).