Uniwersytet Genewski w Sojuszu 4EU+

Komitet Zarządzający 4EU+ jednogłośnie zatwierdził dołączenie Uniwersytetu Genewskiego do Sojuszu. 1 sierpnia UNIGE stał się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia 4EU+ European University Alliance. – Dzięki Uniwersytetowi Genewskiemu zyskujemy wszechstronną europejską uczelnię badawczą jako cennego partnera strategicznego. Zarówno w Szwajcarii, jak i na arenie międzynarodowej, Uniwersytet Genewski cieszy się doskonałą reputacją jako otwarta, prowadząca intensywne badania naukowe … Czytaj dalej Uniwersytet Genewski w Sojuszu 4EU+