Absolwenci lub studenci ostatniego roku studiów I stopnia zajmujący się środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem mają szansę dołączyć do elitarnego programu studiów II stopnia Global Environment and Development (MERGED), realizowanego w ramach programu Erasmus Mundus Joint Masters.

MERGED to program wspólnych, dwuletnich studiów magisterskich, realizowany przez trzy uczelnie członkowskie Sojuszu 4EU+: Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Mediolanie. Wykorzystuje on wiedzę i doświadczenia silnych grup badawczych z sojuszu europejskich uniwersytetów, a także stowarzyszonych partnerów, wzmacniając w ten sposób europejską integrację szkolnictwa wyższego. Opracowywany był od 2020 roku. W lipcu 2022 roku Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 4 864 800 euro na jego realizację w okresie sześciu lat. Jest to pierwszy program w ramach Erasmus Mundus Joint Masters prowadzony przez partnerów Sojuszu 4EU+.

 

W trakcie pierwszego roku studiów MERGED wszystkie zajęcia będą się odbywały na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii. Poza standardowymi wykładami zaplanowane są liczne zajęcia terenowe i warsztaty. Na drugim roku studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalizacji: Sustainable Environmental Development (realizowaną na Uniwersytecie Warszawskim) lub Agricultural Development (realizowaną na Uniwersytecie w Mediolanie).

 

Na Uniwersytecie Warszawskim studia będą organizowane w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

 

Elitarne studia

Koordynatorem programu MERGED jest prof. dr Carsten Smith-Hall z Uniwersytetu Kopenhaskiego, koordynatorami lokalnymi są: dr Mariola Zalewska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Carlo Pozzi z Uniwersytetu w Mediolanie.

 

– Celem programu MERGED jest edukowanie globalnie konkurencyjnych absolwentów, potrafiących odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata w zakresie krytycznych aspektów zarządzania odnawialnymi zasobami naturalnymi dla rozwoju gospodarczego, środowiskowego, instytucjonalnego i społecznego oraz potrafiących opracować odpowiednie i wykonalne rozwiązania. Absolwenci programu MERGED będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami, którzy potrafią sprostać interdyscyplinarnym wyzwaniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju – podkreśla dr Mariola Zalewska, dyrektor UCBS.

 

Senat UW uchwalił program studiów 29 czerwca, po uzyskaniu pozytywnych opinii oraz intensywnej współpracy wnioskodawców z Komisją Senacką ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia oraz Uniwersytecką Radą ds. Kształcenia. Zarządzenie rektora UW w sprawie utworzenia studiów Global Environment and Development ukazało się 4 lipca 2023 roku.

 

– Studia wspólne Global Environment and Development oparte są na nowego typu programie studiów, uwzględniającym doświadczenia i perspektywę wszystkich uniwersytetów współrealizujących projekt. Cieszę się, że udało się doprowadzić do jego uchwalenia. Program uatrakcyjnia ofertę studiów, zwiększając umiędzynarodowienie procesu kształcenia w naszej jednostce dydaktycznej – informuje dr Aleksander Jakubowski, dyrektor ds. kształcenia UCBS.

Więcej informacji o programie MERGED, w tym o procedurze aplikacyjnej czy dostępnych stypendiach, można znaleźć na stronie merged.info.