Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu ponad 760 tys. zł finansowania, które zostanie przeznaczone na współpracę Sojuszu 4EU+ z trzema instytucjami partnerskimi z Ukrainy. Wspólny projekt z uczelniami ukraińskimi umożliwi rozwój elastycznych ścieżek kształcenia służących pozyskiwaniu cennych kompetencji, dostęp do standardów Europejskiego Obszaru Edukacji oraz wzmocnienie potencjału badawczego i dydaktycznego.

To kolejna już odsłona programu NAWA „Solidarni z Ukrainą”. W poprzedniej UW otrzymał 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. Program był realizowany na uczelni od 1 lipca do 30 września. W intensywnych zajęciach języka polskiego i angielskiego, a także kursach przygotowawczych obejmujących m.in.: zajęcia adaptacyjne, kursy przedmiotowe oraz kursy wzmacniające kompetencje społeczne oraz cyfrowe udział wzięło 34 uczestników pochodzenia ukraińskiego.

 

Tym razem NAWA udziela wsparcia działaniom podejmowanym przez polskie uczelnie wchodzące w skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich we współpracy z partnerską uczelnią lub uczelniami z Ukrainy. Na ten cel uczelnie otrzymają prawie 16 mln zł.

 

4EU+ dla Ukrainy

Finansowanie przyznane Uniwersytetowi Warszawskiemu wynosi 765 200 zł. Celem projektu „4EU+ dla Ukrainy” jest wzmocnienie i rozwój współpracy akademickiej pomiędzy partnerskimi uczelniami ukraińskimi (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki oraz Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina) a uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+, do którego oprócz UW należą: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) oraz (od 2022 roku) Uniwersytet Genewski (Szwajcaria). 

 

Poprzez szereg działań edukacyjno-rozwojowych, które są komplementarne i synergiczne z działaniami Sojuszu, wspólny projekt z uczelniami ukraińskimi umożliwi rozwój elastycznych ścieżek kształcenia służących pozyskiwaniu cennych kompetencji (w tym językowych, międzykulturowych, cyfrowych), dostęp do standardów Europejskiego Obszaru Edukacji, wzmocnienie potencjału badawczego i dydaktycznego, z naciskiem na innowacyjne rozwiązania skoncentrowane na studencie/słuchaczu i dostosowane do wymogów współczesnego świata. 

 

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursach online i hybrydowych, krótkich programach i warsztatach. Oferta jest skierowana zarówno do studentów, jak i doktorantów, badaczy oraz nauczycieli akademickich uczelni partnerskich.

 

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Warszawski (Biuro Współpracy z Zagranicą we współpracy z Biurem 4EU+ i Biurem Innowacji Dydaktycznych). Wśród oczekiwanych efektów tego projektu można wymienić:

  • ofertę dydaktyczną dla studentów (głównie zajęcia online, kursy językowe, warsztaty);
  • zestaw innowacyjnych materiałów dydaktycznych i źródeł dla pracowników naukowych/dydaktycznych (także z napisami i transkrypcjami w języku ukraińskim);
  • ofertę warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności, w tym językowe, cyfrowe, przygotowujące do pracy naukowej (np. umiejętność akademickiego pisania, prezentacji, ubiegania się o granty i prowadzenia projektów, opracowywania zajęć dydaktycznych itd.).

Realizacja projektu trwa do 31 grudnia 2023 roku.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie NAWA >>