W czwartej edycji konkursu na minigranty Sojuszu 4EU+ Uniwersytet Karola wybrał do dofinansowania 22 projekty realizowane przez międzyuczelniane zespoły naukowców. W realizacji 19 z nich biorą udział badacze z Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet Karola wspiera współpracę badawczą w ramach Sojuszu 4EU+ poprzez tzw. minigranty, czyli dofinansowanie dla zespołów z uczelni członkowskich. Projekty dotyczą programów flagowych Sojuszu, tzw. Flagshipów:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim;
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków;
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych;
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

W każdym z zespołów jest przedstawiciel Uniwersytetu Karola oraz członkowie z co najmniej dwóch innych uniwersytetów Sojuszu 4EU+. Zespoły są zachęcane do rozwijania trwałej współpracy i składania wspólnych wniosków o dalsze finansowanie zewnętrzne.

 

Maksymalna kwota, o jaką można było się ubiegać, wynosiła 300 tys. koron czeskich (ok. 57 tys. złotych). Przyznane fundusze mogą być przeznaczone na wsparcie projektów badawczych, w tym na same badania, koszty podróży, organizację konferencji i/lub warsztatów oraz spotkań przygotowawczych do projektów, na wsparcie wymiany doktorantów lub post-doców, krótkoterminowych pobytów w zespołach badawczych, tworzenie wspólnych materiałów w celu zwiększenia mobilności wirtualnej lub na wsparcie osób zaangażowanych w przygotowanie poszczególnych projektów.

W konkursie wybrano 22 projekty. 19 z nich będzie realizowanych z udziałem naukowców z UW:

 • Synthesis of gold nanoparticles with conjugated flavonoids for antioxidant, cancer, and neurodegenerative diseases;
 • Regulation of tumour cell motility by semaforins and possibilities of its pharmacological inhibition;
 • Compatibility of Curricula in Geography and Geosciences;
 • Dual Antiplatelet Therapy For Shock Patients With Acute Myocardial Infarction – DAPT-SHOCK-AMI study;
 • Combating antimicrobial resistance using rational drug design and development: in silico, in vitro, in vivo;
 • Mindfulness interventions in European schools: impact and experience in comparative perspective;
 • European speech language therapy (logopedia) – a space for mutual inspiration, research and help for people with communication disorders.;
 • Co-Teaching and Beginner Teachers of Foreign Languages;
 • Educating bilingual children with language attrition and children of foreigners: Differences in approach;
 • The Iron Curtain Revisited. The East-West Scientific Cooperation (in Social Sciences and Humanities) during the Cold War;
 • From Silence to Resilience: Strengthening institutional communication in the age of misinformation;
 • European perspective on Literature, Culture, Language and Certification;
 • “Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective”;
 • RESONANT+
 • Single cells – from the lab to data analysis (Immunotherapy);
 • Correlative approach to understanding the role of actin nucleator ARP2/3 complex in peroxisomes structure and function in plant cells;
 • Research Meets Practice: Visual Communication and PR in Cultural Institutions;
 • Farmland abandonment in Europe: establishment of network, testing novel data sets and methods to monitor the patterns and evaluate its drivers;
 • Monitoring diversity of microbial dark matter in expanding anoxic zones.

 

Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się na stronie 4EU+ >>