Rektorzy i prezydenci sześciu uczelni członkowskich 4EU+ podczas spotkania na Uniwersytecie w Heidelbergu rozmawiali o strukturalnych i strategicznych aspektach dalszego rozwoju Sojuszu.

Rozwój Sojuszu 4EU+ był tematem rozmów podczas spotkania członków Rady Zarządzającej (Governing Board) – rektorów i prezydentów sześciu uczelni członkowskich – Komitetu Zarządzającego (Management Committee), Sekretariatu Generalnego (General Secretariat) oraz przedstawicieli lokalnych biur 4EU+. Posiedzenie odbyło się od 30 czerwca do 1 lipca na Uniwersytecie w Heidelbergu (Niemcy).

 

Kompleksowy uniwersytet badawczy

– W ciągu ostatnich kilku lat Sojusz udowodnił swój potencjał. W tej chwili ważne jest skonsolidowanie naszych partnerstw wokół idei kompleksowego uniwersytetu badawczego w sześciu europejskich lokalizacjach. Jednocześnie 4EU+ musi się nadal rozwijać, aby przetrwać na zmieniającej się europejskiej scenie edukacyjnej. Na tym spotkaniu otworzyliśmy ku temu drogę – powiedział prof. Bernhard Eitel, rektor Uniwersytetu w Heidelbergu.

 

W spotkaniu wzięli udział: prof. Henrik Wegener (rektor Uniwersytetu Kopenhaskiego), prof. Milena Králíčková (rektor Uniwersytetu Karola), prof. Bernhard Eitel (rektor Uniwersytetu w Heidelbergu), prof. Nathalie Drach-Temam (prezydent Uniwersytetu Sorbońskiego), prof. Antonella Baldi (prorektor Uniwersytetu w Mediolanie) i prof. Alojzy Z. Nowak (rektor UW).

Sojusz 4EU+ tworzy sześć europejskich uczelni badawczych: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Sorbonne Université, Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy). W 2019 roku otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+, dzięki któremu korzysta ze wsparcia na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności.