Sześć projektów realizowanych z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie w ramach programu minigrantów 4EU+. Uniwersytet Karola w Pradze wsparł zespoły studentów i młodych naukowców ze wszystkich sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu.

Nagrodzone projekty zakładają rozwój międzynarodowej współpracy badawczej, organizację wspólnych warsztatów, seminariów i innych wydarzeń, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy. 

 

Interdyscyplinarne zespoły podejmą takie tematy, jak: wpływ sztucznej inteligencji na opiekę zdrowotną, dekolonizacja, teoria gier czy zmiana klimatu. Wchodzący w ich skład studenci i doktoranci będą odpowiedzialni za organizację różnorodnych spotkań z udziałem ekspertów i naukowców. Wśród zaplanowanych wydarzeń są np. warsztaty dotyczące przekazów wspomnień wojennych, podczas których jako główny prelegent wystąpi badacz z Ukrainy.

Uniwersytet Karola nagrodził łącznie 10 projektów. Sześć z nich będzie realizowanych z udziałem studentów i doktorantów z UW. Są to:

  • „The representation of the youth in the local government units”;
  • „4EU+ for CU students”;
  • „Decolonisation challenge”;
  • „Letters from Whitechapel”;
  • „Truth and untruth. Transmissions of memories of war”;
  • „Rethinking AI in healthcare”.

 

Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się na stronie Sojuszu 4EU+ >>