Minigranty Uniwersytetu Karola dla studentów i doktorantów

Sześć projektów realizowanych z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie w ramach programu minigrantów 4EU+. Uniwersytet Karola w Pradze wsparł zespoły studentów i młodych naukowców ze wszystkich sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu. Nagrodzone projekty zakładają rozwój międzynarodowej współpracy badawczej, organizację wspólnych warsztatów, seminariów i innych wydarzeń, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy.    Interdyscyplinarne … Czytaj dalej Minigranty Uniwersytetu Karola dla studentów i doktorantów