Uniwersytet Warszawski UW a nowy Statut

STRONA ARCHIWALNA

Otwarte spotkania dla społeczności akademickiej

Spotkania dot. spraw kadrowych

Nagranie video ze spotkania 3 grudnia 2019 r.

Nagranie video ze spotkania 10 grudnia 2019 r.

 

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

Prezentacja pdf "Nauczyciele akademiccy: sprawy kadrowe"

Spotkania dot. organizacji kształcenia

Nagranie video ze spotkania 13 listopada 2019 r.

Nagranie video ze spotkania 26 listopada 2019 r.

 

Prezentacja prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki

Prezezntacja pdf "Kształcenie na UW po 1 października 2019: cele, rozwiązania"

 

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

Prezentacja pdf "Pensum nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim"

Materiały informacyjne do pobrania

Rady naukowe dyscyplin – materiał opracowany przez zespół rektorski UW (październik 2019)

Dokument pdf "Rady naukowe dyscyplin"

 

Prezentacja pdf "Rady naukowe Uniwersytetu Warszawskiego"

 

Strona internetowa Biura Rad Naukowych: http://radynaukowe.uw.edu.pl/

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia – prezentacja opracowana przez Biuro Prasowe UW (październik 2019)

Prezentacja pdf "Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia"

Zadania rad dydaktycznych – prezentacja opracowana przez Biuro Prasowe UW (listopad 2019)

Prezentacja pdf "Zadania rad dydaktycznych"

Procedura nadawania stopni – prezentacja opracowana przez zespół koordynatora ds. wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy (październik 2019)

dot. (1) okresu przejściowego (do momentu powołania rad naukowych dyscyplin); (2) przewodów i postępowań wszczętych i niezakończonych przez 30 kwietnia 2019 r.; (3) osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Prezentacja pdf "Nadawanie stopni doktora oraz doktora habilitowanego"

Koordynator ds. wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy

dr Dominik Wasilewski – dominik.wasilewski(at)uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn