Uniwersytet Warszawski UW a nowy Statut

Materiały informacyjne do pobrania

Rady naukowe dyscyplin – materiał opracowany przez zespół rektorski UW (październik 2019)

 

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia – prezentacja opracowana przez Biuro Prasowe UW (październik 2019)
Zadania rad dydaktycznych – prezentacja opracowana przez Biuro Prasowe UW (listopad 2019)
Procedura nadawania stopni – prezentacja opracowana przez zespół koordynatora ds. wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy (październik 2019)

dot. (1) okresu przejściowego (do momentu powołania rad naukowych dyscyplin); (2) przewodów i postępowań wszczętych i niezakończonych przez 30 kwietnia 2019 r.; (3) osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Koordynator ds. wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy

dr Dominik Wasilewski – dominik.wasilewski(at)uw.edu.pl