Uniwersytet Warszawski UW a nowy Statut

Otwarte spotkania dla społeczności akademickiej

Spotkania dot. spraw kadrowych

Nagranie video ze spotkania 3 grudnia 2019 r.

Nagranie video ze spotkania 10 grudnia 2019 r.

 

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

Spotkania dot. organizacji kształcenia

Nagranie video ze spotkania 13 listopada 2019 r.

Nagranie video ze spotkania 26 listopada 2019 r.

 

Prezentacja prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki

 

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

Materiały informacyjne do pobrania

Rady naukowe dyscyplin – materiał opracowany przez zespół rektorski UW (październik 2019)

 

 

Strona internetowa Biura Rad Naukowych: http://radynaukowe.uw.edu.pl/

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia – prezentacja opracowana przez Biuro Prasowe UW (październik 2019)
Zadania rad dydaktycznych – prezentacja opracowana przez Biuro Prasowe UW (listopad 2019)
Procedura nadawania stopni – prezentacja opracowana przez zespół koordynatora ds. wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy (październik 2019)

dot. (1) okresu przejściowego (do momentu powołania rad naukowych dyscyplin); (2) przewodów i postępowań wszczętych i niezakończonych przez 30 kwietnia 2019 r.; (3) osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Koordynator ds. wdrażania zmian wynikających z nowej ustawy

dr Dominik Wasilewski – dominik.wasilewski(at)uw.edu.pl