Uniwersytet Warszawski Inwestycje programu wieloletniego

Poniższy plan inwestycyjny jest zgodny z uchwałą nr 101 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.

Infrastruktura dla transdyscyplinarnych centrów badawczych
 1. Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap; 2016-2021 (Powiśle)
 2. Budynek naukowo-dydaktyczny na kampusie na Ochocie (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia); 2017-2022
 3. Budynek naukowo-dydaktyczny (nauki ekonomiczne i pokrewne); 2021-2025 (Powiśle)
Zmiany wspierające umiędzynarodowienie
 1. Budowa domu studenckiego na kampusie na Służewcu; 2018-2021
 2. Przebudowa domu studenckiego nr 5 na kampusie na Służewcu; 2023-2025
 3. Budowa domu studenckiego na kampusie na Ochocie; 2020-2023
 4. Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji wraz z budową Centrum Kultury Studenckiej na kampusie na Ochocie; 2020-2024
 5. BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych; 2016-2019 (Powiśle)
 6. Budynek na kampusie głównym (górny dziedziniec); 2018-2021 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 7. Przebudowa budynku Porektorskiego na kampusie głównym; 2019-2021 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 8. Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie głównym; 2018-2021 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
Program uczenia się przez całe życie
 1. Przebudowa budynku przy ul. Hożej 69; 2020-2023
Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej
 1. Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne); 2020-2025 (Powiśle)
 2. Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4; 2021-2024 (Służewiec)
Eksperymentalne centrum innowacji w kształceniu
 1. Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Bednarskiej 2/4; 2018-2024 (Powiśle)
 2. Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93; 2022-2025 (Ochota)
Programy podnoszące jakość życia publicznego
 1. Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4; 2018-2019
 2. Rozbudowa domu studenckiego nr 5 na kampusie na Służewcu na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW; 2018-2020

 

 

 

Mapa inwestycji
Mapa Warszawy z inwestycjami programu wieloletniego
Inwestycje programu wieloletniego nie są celem samym w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia celów, które stawiamy przed Uniwersytetem. Chcemy być uniwersytetem badawczym, czyli takim, który świetnie kształci, ale przede wszystkim prowadzi badania na najwyższym poziomie i wykorzystuje je do unikalnego nauczania. Do tego potrzebne są możliwości i umiejętności łączenia różnych dziedzin, ponieważ wszystkie ważne społecznie problemy są zagadnieniami interdyscyplinarnymi. Dlatego przebudowa i modernizacja istniejących budynków oraz budowa nowych ma sprzyjać takiej współpracy i zmniejszać atomizację Uniwersytetu – prof. Marcin Pałys, rektor UW w latach 2012-2020.