Uniwersytet Warszawski Inwestycje programu wieloletniego

Poniższy plan inwestycyjny jest zgodny z uchwałą nr 136  Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025” (obecnie realizowanego pod nazwą: program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”)

Inwestycje programu wieloletniego
 1. Budowa budynku naukowodydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap; 2016-2022 (Powiśle)
 2. Budynek naukowo-dydaktyczny na kampusie na Ochocie (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia); 2017-2023
 3. Budowa domu studenckiego na kampusie na Służewcu; 2018-2023
 4. Przebudowa domu studenckiego nr 5 na kampusie na Służewcu; 2023-2026
 5. Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji wraz z budową Centrum Kultury Studenckiej na kampusie na Ochocie; 2024-2027
 6. BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych; 2016-2020 (Powiśle)
 7. Budynek na kampusie głównym (górny dziedziniec); 2018-2022 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 8. Przebudowa budynku Porektorskiego na kampusie głównym; 2019-2023 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 9. Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie głównym; 2018-2022 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 10. Przebudowa budynku przy ul. Hożej 69; 2023-2027
 11. Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne); 2020-2026 (Powiśle)
 12. Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4; 2023-2027 (Służewiec)
 13. Budynek naukowo-dydaktyczny przy ul. Bednarskiej 2/4; 2018-2025 (Powiśle)
 14. Przebudowa budynku przy ul. Żwirki i Wigury 93; 2022-2027 (Ochota)
 15. Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4; 2018-2020
 16. Rozbudowa domu studenckiego nr 5 na kampusie na Służewcu na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw UW; 2018-2021

 

 

 

 

W ramach programu wieloletniego w 2021 roku realizowano na różnych etapach łącznie 8 inwestycji oraz przygotowywano się do realizacji 6 kolejnych inwestycji.

 

Prace budowlane prowadzone były w ramach inwestycji: „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap”, „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”, „Przebudowa budynku Porektorskiego”, „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”, „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”.

 

W 2021 roku zakończono inwestycję „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego”. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, trwały prace do zasiedlenia. Zakończona została również inwestycja „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap”. Wydane zostało pozwolenie na użytkowanie budynku oraz trwały prace nad przyjęciem koncepcji zarządzania tym budynkiem. Korzystanie z budynku rozpoczęło się w 2022 roku.

 

Więcej informacji na temat inwestycji znajduje się w sprawozdaniu rektora UW z działalności uczelni za 2021 rok >>